Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 16 av 26 artikler om Opplæring


Kanonisk praksis

Det er en viktig sammenheng mellom arbeid (working), læring (learning) og nyskapning (innovating). Disse tre komponentene kan derfor ikke bli behandlet som tre separate komponenter. De må ses på under ett for å få til læring som resulterer i nyskapning (innovasjon).

Brown og Duguid har laget en læringsmodell som tar utgangspunkt i Julian E Orr (1996) sine studier av arbeidspraksisen hos serviceteknikere som reparerte Xerox kopimaskiner. Et studie som viste at det var stor forskjell fra den praksisen ledelsen hadde beskrevet, og den praksisen som faktisk ble gjort i organisasjonen. Arbeidet som reparatørene skulle gjøre var beskrevet i manualer, opplæringskurs og jobbeskrivelser definert av ledelsen. Sammenlignet man dette med hvordan reparatørene jobbet, så var det store avvik.

Kanonisk-praksis

Brown og Duguid hevder at denne store forskjellen i beskrevet og faktisk praksis, kan gjøre at en organisasjon ikke ser og verdsetter det verdifulle som medlemmene gjør. Det er disse praksisene som bestemmer om organisasjonen er en suksess eller fiasko. Videre går de til angrep på organisasjoner som prøver å bryte ned kompliserte oppgaver i mindre ”skreddersydde” steg som kan utføres uten behov for nevneverdig forståelse eller innsikt i det som utføres. Brown og Duguid bruker ordet kanonisk praksis for å beskrive denne, i deres øyne ukultur der alt skal forenkles og operasjonaliseres.

Ikke-kanonisk praksis

Julian E Orr (Orr, 1996) beskriver situasjoner som oppstår der manualer og opplæring ikke vil hjelpe, da det ikke er beskrevet noen steder. Dette var kompliserte problemer med mange avhengigheter, og ikke direkte knyttet opp mot feilkoder som var beskrevet i brukermanualene. I et slikt tilfelle hjalp det ikke med en kanonisk praksis hvis eneste forslag var å bytte ut maskinen. Reparatøren henvendte seg da til de andre reparatørene, og sammen startet de en sosial utveksling av erfaringer i form av å fortelle hverandre historier. Orr kalte dette for ”krigshistorier” som hver enkelt reparatør hadde opplevd ute på ”slagmarken”. Gjennom fortellinger fikk alle deltakerne tilført nye erfaringer, som de igjen sammenlignet med sine egne og så denne kunnskapen i et nytt lys. Til slutt ga alle historiene, testene og erfaringene et grunnlag til å stille en diagnose og å reparere maskinen. Denne måten å jobbe på var i følge Orr svært vellykket.

Opplæring

Ta kurset: Opplæring

Et praktisk kurs for deg som ønsker å lære deg hvordan opplæringsprosessen bør legges opp for å gjøre de ansatte til et varig konkurransefortrinn.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Opplæring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Aktiv (praktisk) og passiv (teori) opplæringOpplæring og organizatonal commitment >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opplæring av medarbeidere
 • Ressursplanlegging
 • Opplæringsplanlegging
 • Handlingskompetanse
 • Opplæringsbudsjett
 • Behov- og prestasjonskartlegging 
 • Opplæringskapasitet
 • Onboarding
 • Opplæringsplan
 • Opplæringsprogram
 • Guide for første arbeidsdag
 • Sjekkliste for “Forberedelser før oppstart”
 • Fadder for nyansatte
 • Oppfølgingssamtaler under opplæringen
 • Aktiv (praktisk) og passiv (teori) opplæring
 • Kanonisk praksis / Ikke-kanonisk praksis
 • Opplæring og organizatonal commitment
 • Opplæring og mestringtro
 • Mental trening
 • Mentale ferdigheter
 • Coaching
 • Læringsarena
 • 6 viktige coatchingarenaer
 • E-læring (elektronisk læring)
 • Nettsted som opplæringssenter
 • Kontroll og evaluering av opplæringen