Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

foredrag

I mange møtesammenheng blir man bedt om å holde et foredrag om noe. Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag:

  1. Forberedelse – innsamling av stoff
  2. Disposisjon – drøfting av stoffet
  3. Utforming av stoffet
  4. Øvelse
  5. Fremføring

Forberedelse

Første punkt er å samle inn mest mulig relevant bakgrunnstoff om det man skal holde foredrag om.

Deretter må bør man foreta en mottakeranalyse.  Som det går frem av navnet skal denne analysen kartlegge hvem som skal høre på foredraget, og gi svar på følgende spørsmål:

* Hvem skal du tale til?

Hvordan er gruppen sammensatt m.h.t. utdannelse, kjønn, alder, inntekt, interesser og holdninger? Det å vite hvem som skal høre på foredraget er alfa og Omega, da man må ta hensyn til deres interesser, holdninger og kunnskapsnivå for å få til et vellykket foredrag. Man kan ikke presentere et foredrag på samme måte til en ungdomsskole som til et styre i Norsk Hydro. Foredraget må tilpasses målgruppen.

* Hva vet de om emnet på forhånd?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss