Domene og webhotell fra OnNet.no

I mange møtesammenheng blir man bedt om å holde et foredrag om noe. Cicero, også kalt fordragskunstens far, har utarbeidet følgende arbeidsmodell for hvordan man skal gå frem når man skal holde et foredrag:

  1. Forberedelse – innsamling av stoff
  2. Disposisjon – drøfting av stoffet
  3. Utforming av stoffet
  4. Øvelse
  5. Fremføring

Forberedelse

Første punkt er å samle inn mest mulig relevant bakgrunnstoff om det man skal holde foredrag om.

Deretter må bør man foreta en mottakeranalyse.  Som det går frem av navnet skal denne analysen kartlegge hvem som skal høre på foredraget, og gi svar på følgende spørsmål:

* Hvem skal du tale til?

Hvordan er gruppen sammensatt m.h.t. utdannelse, kjønn, alder, inntekt, interesser og holdninger? Det å vite hvem som skal høre på foredraget er alfa og Omega, da man må ta hensyn til deres interesser, holdninger og kunnskapsnivå for å få til et vellykket foredrag. Man kan ikke presentere et foredrag på samme måte til en ungdomsskole som til et styre i Norsk Hydro. Foredraget må tilpasses målgruppen.

* Hva vet de om emnet på forhånd?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.