Kategori: Metode & analyse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer
Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Strategisk analysemetoder for informasjonstrategien

Denne artikkelen er del 14 av 14 artikler i om Informasjon

Denne artikkelen er del 31 av 33 artikler i om Informasjonssystem

Det finnes knapt en ekspert eller bedriftsleder som er uenig i at Internett-, Ekstranett- og Intranett baserte løsninger kommer til å utgjøre grunnmuren i enhver organisasjons kommunikasjonsstruktur i fremtiden. Det som ikke er like opplagt er hvordan bedriftene skal utnytte de mulighetene som finnes innenfor denne teknologien for å oppnå økt lønnsomhet på kort og lang sikt.

Les mer
reliabilitet

Reliabilitet

Denne artikkelen er del 13 av 16 artikler i om Feilkilder

Reliabilitet – eller pålitelighet – er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Reliabilitets begrepet tar med andre ord for seg hvordan undersøkelsen er gjennomført.

Les mer
Diamont modellen til Porter

Porter diamantmodell (diamantanalyse)

Denne artikkelen er del 36 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 13 av 14 artikler i om Globalisering / internasjonalisering

Denne artikkelen er del 5 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Diamantanalysen er en analyse av virksomhetens eksterne arbeidsbetingelser på et makronivå, og er egnet til å kartlegge bedriftens strategiske posisjon i et langtidsperspektiv.

Les mer
gap-analyse

SERVQUAL ( Service Quality Model)

Denne artikkelen er del 32 av 48 artikler i om Service og serviceledelse

Denne artikkelen er del 6 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Et av de mest benyttet verktøy for å måle oppfattet servicekvalitet. Dette diagnose verktøyet prøver å kartlegge betydningen av opplevelser og forventninger gjennom å ta med både opplevelsen av servicekvaliteten og forventningene til den i vurderingen av servicekvaliteten.

Les mer