Domene og webhotell fra OnNet.no

Det er vanlig å legge til grunn en teori om ensartet utvikling når vi skal forklare hvordan et marked utvikler seg. Selv om ikke alle markeder følger samme utviklingsprosess eller utvikler seg like fort, ser det allikevel ut til at de aller fleste markeder har en livssyklus som kan deles inn i relativt like faser, på samme måte som for produktets livssyklus.

Disse fasene er:

  1. introduksjonsfasen
  2. vekstfasen
  3. modningfasen
  4. metningsfasen
  5. tilbakegang eller reintroduksjonsfasen

Denne teorien bygger på Everett & Rogers studier av diffusjonsprosessen som forklarer hvor raskt nye produkter og tjenester vil spre seg.

Hvor store er fasene og hvem er kundene?

Basert på diffusjonsprosessen til Everett & Rogers kan vi sette opp følgende matrise for hvor stor hver av fasene er og hvem som vil være kundene i hver av fasene.

Fase:StørrelseKunder
Introduksjonsfasen3%Innovatører
Vekstfasen14%Tidlig brukere
Modningsfasen34%Tidlig majoritet
Metningsfasen34%Sen majoritet
Tilbakegangfasen16%Etternølere

I introduksjonsfasen er målgruppen målgruppen innovatører og tidlige brukere, mens tidlige brukere i kombinasjon med tidlig majoritet er den naturlige målgruppen i vekst- og modingsfasen. I metnings- og tilbakegangfasen rettes oppmerksomheten mot sen majoritet og etternølerne som ennå ikke har tatt produktet og verditilbudet i bruk.

diffusjonsprosessen
Sammenhengen mellom diffisjons- og adopsjonsprosessen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.