Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Det er vanlig å legge til grunn en teori om ensartet utvikling når vi skal forklare hvordan et marked utvikler seg. Selv om ikke alle markeder følger samme utviklingsprosess eller utvikler seg like fort, ser det allikevel ut til at de aller fleste markeder har en livssyklus som kan deles inn i relativt like faser, på samme måte som for produktets livssyklus.

Disse fasene er:

  1. introduksjonsfasen
  2. vekstfasen
  3. modningfasen
  4. metningsfasen
  5. tilbakegang eller reintroduksjonsfasen

Denne teorien bygger på Everett & Rogers studier av diffusjonsprosessen som forklarer hvor raskt nye produkter og tjenester vil spre seg.

Hvor store er fasene og hvem er kundene?

Basert på diffusjonsprosessen til Everett & Rogers kan vi sette opp følgende matrise for hvor stor hver av fasene er og hvem som vil være kundene i hver av fasene.

Fase: Størrelse Kunder
Introduksjonsfasen 3% Innovatører
Vekstfasen 14% Tidlig brukere
Modningsfasen 34% Tidlig majoritet
Metningsfasen 34% Sen majoritet
Tilbakegangfasen 16% Etternølere

I introduksjonsfasen er målgruppen målgruppen innovatører og tidlige brukere, mens tidlige brukere i kombinasjon med tidlig majoritet er den naturlige målgruppen i vekst- og modingsfasen. I metnings- og tilbakegangfasen rettes oppmerksomheten mot sen majoritet og etternølerne som ennå ikke har tatt produktet og verditilbudet i bruk.

diffusjonsprosessen
Sammenhengen mellom diffisjons- og adopsjonsprosessen

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.