Forskningsprosessen

Verdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig man er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Verdien av alt forskningsarbeid er avhengig av hvor dyktig du er og hvilken kunnskap som legges til grunn når prosjektet blir utformet og gjennomført.

Det er derfor viktig at man følger rette prosedyrer og benytter anerkjente metoder og teknikker. Det finnes imidlertid mange ulike modeller som beskriver hvordan man bør gå frem, og hvilke elementer som bør inngå i en samfunnsvitenskapelig undersøkelse.

En generell forskningmodell duu kan benytte er denne:

  1. Problem definisjon
  2. Prosjektutforming/forskningsdesign
  3. Datainnhenting
  4. Dataanalyse
  5. Rapportering

Denne modellen er imidlertid for enkel til å beskrive den normale forskningprosessen. En bedre modell er vist under.

Modellen kan beskrives slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg