Kategori: Ressurs ledelse

vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer
ressursforvaltning

Økologi – fremtidens konkurransefortrinn?

Denne artikkelen er del 20 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 13 av 16 artikler i om Innovasjonkilder

Denne artikkelen er del 12 av 24 artikler i om Bedriftens samfunnsansvar

Denne artikkelen er del 28 av 31 artikler i om Forretningsmodell

Det overordnede målet til ressursperspektivet å skape en best mulig økonomisk utnyttelse av virksomhetens ressurser, uten at dette går utover naturens økologiske balanse i ØKO-systemet.

Les mer