Utformingstrategi

    Denne artikkelen er del 12 av 14 artikler om Kommunikasjonsplan

Utformingstrategi

Selv det mest perfekte arbeidet når det gjelder:

 • Oppgavediagnosen
 • Målgruppevalg og –prioritering
 • Innholdsvalg
 • Medievalg

er forgjeves hvis vi snubler i det siste trinnet; UTFORMINGEN. Virksomheten trenger derfor en klar utformingstrategi. Å lage en utformingstrategi betyr:

Å trekke opp strategiske retningslinjer for valg av symboler slik at kommunikasjonsinnholdet blir formidlet til de ulik målgruppene i overensstemmelse med forutsetningene.

Utformingvirkemidler:

 • Enkelte symboler: enkle ord, tegninger, fotografier
 • Sett av symboler: i tekster, annonser, plakater, nettside
 • Sekvenser av symboler: som følger hverandre (nikk og så slå ut med armene)
 • Sekvenser av sett av symboler: i animasjoner, film (f.eks. møter 8 levende hendelsesforløp)

Når utformingstrategien skal utformes må det tas spesielt hensyn til:

 • at visse symboler kan bety mye og forskjellig fra kultur til kultur
 • selve symbolene og deres innbyrdes plassering
 • spesielle karakteristika ved utformingen (strl., lengde, høyde osv)
 • regler for utformingen

De strategiske retningslinjene bør omfatte formuleringer som sikrer:

 • at bedriften vet hvor kritisk valget av utforming er
 • at nok ressurser blir satt inn i utformingarbeidet.

Et minimumskrav er at utformingstrategien er så godt definert at de som skal jobbe med utformingen av kommunikasjonvirkemidlene forstår hvilken visuell eller grafisk profil bedriften/varemerket ønsker seg. Husk at dette er virksomhetens/varemerkets ansikt utad. Tenk derfor nøye igjennom hvilke visuell/grafisk profil (ansikt utad) dere ønsker bedriften/varemerket skal ha. For nærmere informasjon om dette viser vi til vår artikkelserie om:

Glem ikke at alle kommunikasjonvirkemidlene må skape en igjenkjennelseeffekt for at det skal lykkes å skape en definerbar visuell/grafisk profil i målgruppens bevissthet. Det er derfor ekstremt viktig at den ønskede profilen er så godt definert i utformingstrategien at de som skal utforme annonsene og de andre kommunikasjonvirkemidlene bedriften planlegger å bruke, ikke er i tvil om hvilken identitet/profil bedriften/varemerket ønsker seg. Kun da kan man gjøre seg opp noen forhåpninger om å klare å skape en definerbar identitet/profil.

Spesielt viktig er utformingstrategien hvis man tenker på å føre en merkevarestrategi, da identiteten man prøver å skape gjennom de visuelle virkemidlene man har til rådighet er noe av det viktigste i enhver merkevarestrategi. For nærmere informasjon om dette viser vi til vår artikkelserie om:

Coca-cola, McDonald`s og andre store merkevareannonsører har f.eks. en tykk ”bibel” på flere hundre sider som forteller i det minste detalj hvordan kommunikasjontiltak som inkluderer bruk av dere logo eller firmanavn skal se ut. Her er alt fra fargekoder og skrifttyper, til plassering av identitetbærere nøye definert. Slike ”bibler” kalles gjerne for ”House of style” eller lignende betegnelser. Start arbeide med utformingstrategien med å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Hva er bedriftens/varemerkets identitetbærere?

Det vil si hvilke symboler skal gå igjen i alle kommunikasjonvirkemidler (grafiske, analoge og digitale). Gå deretter videre ved å stille deg selv neste spørsmål:

 • Hvordan skal bedriftens logo, slagord, maskot, posisjoneringbudskap og andre identitetbærere plasseres/brukes ?

Når du vet dette, kan du fortsette arbeidet med å begynne å gi utformingstrategien mer ”kjøtt på benet”. Hvilke farger skal brukes, hvilke fonter, fontstørrelser osv. skal brukes og hvordan skal dette brukes? Hvor langt du skal gå er avhengig av bedriftens situasjon og strategi, så her kan vi ikke komme med noe fasitsvar.

For nærmere informasjon om utformingstrategiens innhold anbefaler vi at du leser våre artikkelseier om:

Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnholdsstrategiMedia-strategi (media plan) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen
 • Kjetil Sander

  Kjetil Sander

  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.