Norges ledende e-læringsportal

Artikkelserier

artikkelserier

Våre drøye 2600 fagartikler er samlet i rundt 200 artikkelserier. Artikkelserier som gjør at du kan lese artiklene som en lærebok.

Se våre 10 siste artikkelserier

E-bøker

ebok

Alle våre artikler og artikkelserier kan også leses som en e-bok i PDF-format hvis du tegner et medlemskap.

ebok

SISTE NYTT!

venner

Venner og bekjente som investor

Venner og bekjente er den vanligste investorkilden i Norge. Spesielt i tilfeller selskapet har et begrenset kapitalbehov.
crowdfunding

Crowdfunding

Folkefinansiering (engelsk: «crowdfunding») er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser
type2

Nøkkelmedarbeiderne som investorer (aksjonærer)

Lykkes du å få nøkkelmedarbeiderne til å investere egne midler i selskapet er du sikret at de vil gjøre sitt beste, da de ellers vil tape pengene de har investert.
prototyp

Prototype

En foreløpig utgave av et produkt, tjeneste eller system
gründer

Gründer – skolen

Gründer - skolen er en artikkelserie skrevet for grundere som ønsker å realisere sin forretningside.

SISTE NYTT FORTSETTER ...

Planleggingsfasen til selskapsetableringen

Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Potensielle investorer

Hvilke investorkilder og -muligheter som finnes er i stor grad avhengig av om dette er en radikal- eller inkrementell innovasjon, eller bare en "me to" etablering.

Beslutningsfasen

Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?

Forhandlingsfasen med investoren(e)

Råd og tips om hva du bør gjøre når du har kommet til forhandlingsfasen med investoren.

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv vs. deduktiv studier

Ethvert problemstilling kan angripes enten ved hjelp av en induktiv eller deduktiv fremgangsmåte. Her ser vi på forskjellen.

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

Beregning av sosiale kostnader

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.