Norges ledende e-læringsportal

Siste nytt

Eierstyring (Corporate Governance)

Eierstyring refererer til systemene, prosessene og prinsippene for å lede, organisere, administrere, styre og kontrollere et selskap.

Digital markedsføring

Digital markedsføring er alle markedstiltak en aktør foretar seg for å nå en målgruppe ved bruk av digitale kanaler.

Produktplassering (embedded marketing)

Produktplassering vil si at merkevarer og produkter integreres direkte inn i innholdet til filmer, TV-serier, videospill, musikkvideoer o.l.

Direkte markedsføring

Direkte markedsføring er et interaktivt markedsføringsystem hvor ett eller flere medier benyttes for å skape en målbar reaksjon.

Eventmarkedsføring

Eventmarkedsføring er en strategi hvor bedrifter bruker arrangementer for å promotere sine produkter, tjenester eller merkevare.

Salgsfremmede tiltak (Sales Promotion)

Salgsfremmede tiltak omfatter både personlig og upersonlige tiltak. Tiltakene blir ofte  gjennomført av produsenten for stimulere salget.

Reklame

Reklame er kommersielle budskap som er betalt av en avsender for å fremme salg av varer og tjenester til en definert målgruppe.

Informasjon og samfunnskontakt (Public Relation)

Informasjon og samfunnskontakt går i praksis ut på ha en løpende kontakt med presse, interesseorganisasjoner og publikum generelt.

Kommunikasjonsvirkemidler

Kommunikasjonsvirkemidler refererer til de ulike metodene og verktøyene som brukes for å formidle budskapet til en målgruppe.

Mest lest!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.