Norges ledende e-læringsportal


– Basert på selvstudium
– Elektronisk kursbevis

Nå også med nettbaserte kurs!

Gå til vår kursportal: – eStuder.no for å lære hva du vil, når du vil, hvor du vil.

Gå til våre nettbaserte kurs

SISTE NYTT

Styring og kontroll av styre

Styret er selskapets øverste beslutningsorgan, de som fastsetter målene, strategien, ansetter daglig leder, godkjenner ledelsens planer m.m

Betingelsesteori

En teori som argumenterer for at det ikke finnes et universell system for styring og kontroll som passer for alle organisasjoner i alle situasjoner.

Verdibasert ledelse

Ledelseteori hvor målet er å skape engasjement gjennom å utvikle og lede etter en verdibasert visjon.

Prosjektbasert virksomhet

En virksomhet som har prosjekt som inntjeningsform kalles for en prosjektbasert virksomhet

Valg av prosjekter til porteføljen

Valg av prosjekter til porteføljen er en strategisk og dynamisk prosess, hvor prosjekter jevnlig fases inn og ut av porteføljen. Utfordringen for porteføljelederen er...

Styringsformer

I litteraturen er det vanlige å skille mellom tre former for styring og kontroll: regel-, mål- og verdistyring.

Etableringsfasen til selskapet

En gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Styrets samspillet med eiere og ledelse

Det er viktig at det er et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som disse må ta hensyn til selskapets øvrige interessenter

Styring og kontroll av virksomheten

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv og deduktiv studie

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Konkurrentalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Siste artikkelserier

  wp-content/uploads/nettverk-1-300x150.jpg

  Nettverksbygging

  En gjennomgang av hva nettverksbygging er, hvorfor nettverksbygging er viktig og hvordan vi skal gå frem for å bygge et nettverk vi kan dra nytte av.

  Antall artikler: 12 artikler

  wp-content/uploads/ansvarlig-selskap.jpg

  Etableringsfasen

  En gjennomgang av etableringsfasen til oppstartsbedrifter, dvs. hva eierne må gjøre for å etablere selskapet som et aktivt selskap

  Antall artikler: 10 artikler

  wp-content/uploads/foredrag-300x150.gif

  Innovasjon - spredning og adopsjon

  Hvordan spres og adopteres en innovasjon i et marked, hvor lang tid tar det, hvem vil være kundene og hvordan bearbeide dem? I denne artikkelserien ser vi nærmere på dette.

  Antall artikler: 5 artikler