Norges ledende e-læringsportal

SISTE NYTT

Yrkesetikk

De moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe. Vi ser på hva dette betyr i praksis.

Etisk ledelse

Å gå foran som en rollemodell gjennom å vise normativ passende atferd gjennom personlige handlinger og i kontakt med andre

Makt

Hva er makt og hvilke former for makt finnes? Og viktigere hvordan skal den brukes for å nå bedriftens mål og skape trivsel?

Etisk verdibudsjett og verdiregnskap

En gjennomgang av dine egne verdier og et forsøk på å endre ditt moralske liv gjennom å sette opp et ønsket verdibudsjett for ditt liv.

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget danner organisasjonskulturen som er uskrevne regler, normer og rolleforventninger som forteller hver enkelt ansatt hvordan vi tenker og gjør saker og ting her

Verdistandard

De tre mest grunnleggende verdier i menneskers liv er i følge forskere innen verdibasert ledelse egenverdet, fornuften og formålet.

Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder

Her ser vi på hvilke relasjoner som gjelder mellom gruppemedlemmene og gruppene, hva som påvirker og styrer norm- og rolledannelsen og de sosiale prosessene.

Endrede medievaner

I de siste 100 årene har vi gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter i medieverden. Fra grafisk, til analog og videre til digital teknologi.

Kulturelle generasjoner (Generasjon X, Y og Z)

På hvilken måte styrer vår kulturelle generasjon vårt verdensbilde, verdigrunnlag, holdninger og preferanser? Svaret er kanskje mer skremmende enn du tror.

Kroppsspråk og føtter

I denne artikkelen ser jeg på de vanligste kroppsspråk tegnene vi gjør med føttene og hva disse tegnene betyr.

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Beregning av sosiale kostnader

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

Konkurrentalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Direkte- og indirekte kostnader

Hva er forskjellen på direkte- og indirekte kostnader, og hvilke direkte og indirekte kostnader kan en virksomhet ha?

Forskningsdesign

Et forskningsdesign er en overordnet plan over hvordan man skal gå frem for å løse prosjektet, med detaljerte planer for operasjonaliseringen.

Kvalitative intervjumetoder for datainnsamling

En datainnsamlingmetode for å hente inn kvalitative primærdata. Benyttes når problemstillingen berører motivasjonsmønstret eller er spesielt komplisert.

De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

Siste artikkelserier

  wp-content/uploads/pacesettende-lederstil.jpg

  Bacheloroppgave

  Hvordan gå frem for å skrive en god barcheloroppgave? I denne artikkelserien går vi igjennom hva du bør huske på og tenke på når du skal skrive din barcheloroppgave.

  Antall artikler: 14 artikler

  wp-content/uploads/kristendom-300x199.jpg

  Religion

  En gjennomgang av de fire store verdensreligionene og hvordan religionene påvirker folks atferd i ulike sammenheng og hvordan vi må ta hensyn til disse religionen for å lykkes med næringsvirksomhet.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/aksjeselskap.gif

  Registrering av selskap

  En gjennomgang av hvordan du går frem for å registrere et norsk selskap og hva du må huske på i denne forbindelse. Artikkelserien inngår som en del av grunder-skolen.

  Antall artikler: 11 artikler