Norges ledende e-læringsportal

Siste nytt

Produktet / tjenesten må holde mål

Basis produktet og det konkrete produktet eller tjenesten må tilfredsstille kundenes behov og forventninger og det bør inneha konkurransefortrinn i forhold konkurrentene.

Kjennetegn på god ledelse og godt lederskap

God ledelse avgjør ikke bare motivasjonen, men også alle grupper og medarbeideres prestasjoner, velvære, trivsel og livskvalitet.

Normative incitamenter (internaliserte- og sosiale incitamenter)

Normative incitamenter omfatter både de drivkreftene som stammer fra ønsket om å tilhøre en gruppe og de drivkreftene som kommer fra vurderinger, normer og idealer.

Toppleder i toppledelsen

Toppledelsen er det øverste beslutningsorganet i en virksomhet. Toppledelsen styrer mellomlederne som rapporterer til toppledelsen

Mintzberg sine lederroller

Når vi snakker om lederrolle mener vi den væremåten en leder tror andre forventer at de skal ha. Vi går her igjennom Mintzberg sine 10 roller.

Hvordan god planlegging kan gjøre ferien uforglemmelig?

Å planlegge en reise i Europa er noe alle reisende bør vurdere før de dra ut på et europeisk eventyr. Tidlig booking gir deg bedre valg

Hvorfor riktig valg av mannhull er avgjørende når man bygger skip?

I skipsbygging refererer et «mannhull» til en adkomstluke eller inspeksjonsluke som er bygget inn i skipets struktur.

Oppfordr til deling og gjør det enkelt å dele

Den vanligste feilen folk gjør når de skal lage en viral kampanje er at de glemmer å gjøre det enkelt for leserne å dele budskapet.

Deling drives av vårt behov for nyheter og underholdning

Det behovet som oftes motiverer oss til å lese og deler et innlegg er vårt behov for nyheter og underholdning.

Mest lest!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.