Norges ledende e-læringsportal

Siste nytt

Gjenta/forsterke (behandling av innvendinger)

Dette er en teknikk som går ut på å omformulere, fordype og/eller forsterke kundens innvending.

Stop-Loss ordre

Stop-loss er en regel for når man skal avslutte en investering som vender seg mot deg.

Shorting og shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

Giring og marginhandel

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren din, og bruke disse til å investere for.

Ja, men… – metoden (behandling av innvendinger)

Denne teknikken er en av de mest brukte (og den mest misbrukte), og går ut på å først vise enighet og forståelse, for deretter å gå videre.

Tømming og låsing (behandling av innvendinger)

Metode for å avgjøre om en innvending er ekte eller falsk, og skille det vesentlige fra det uvesentlige, for til slutt å låse eller forplikte kunden i situasjonen.

Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke

Alle teknologier og selskaper har en begrenset levetid og vil følge en S-formet livssyklus, på samme måte som produktene gjør.

Aksjeportefølje: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer

For å finne de mest lønnsomme sektorene å investere i lønner det seg å studere "mega-trendene" i samfunnet generelt og næringslivet spesielt.

Timing av aksjekjøp og aksjesalg

Tenk timing Om du planlegger å eie den samme aksjen over flere år har det generelt lite å si når på året du kjøper den....

Mest lest!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.