Norges ledende e-læringsportal


– Basert på selvstudie
– Elektronisk kursbevis

Nå også med nettbaserte kurs!

Gå til vår kursportal: – eStuder.no for å lære hva du vil, når du vil, hvor du vil.

Gå til våre nettbaserte kurs

SISTE NYTT

Informasjonskapsel

Informasjonskapsel er små midlertidige filer med tekst eller binær data. De blir generert av og lagret på din enhet (pc/pad/mac/mobil)

Personvernerklæring

Et standardisert skjema som legges lett tilgjengelig, f.eks. på bedriftens nettsider, for å opplyse om hvordan personopplysningene behandles

Personvernombud

Dagens personvernombudsordning er frivillig, men de nye GDPR regler gjør at mange får en plikt til å opprette personvernombud

Personvern og GDPR

1. juli kommer EUs nye personvernlov, «General Data Protection Regulation», som forkortes til GDPR og kalles Personvernforordningen

Nettverk og nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer

5G er et begrep vi benytter for femte generasjons mobiltjenester i mobilnettet.

Gründer eller Entreprenør

Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entrepenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Maskinlæring

Refererer til datamaskinens evne til å lære uten å følge spesifikke, forhåndsprogrammerte instruksjoner

Agent med agentur

En salgsagent er et eget foretak med et agentur som gir dem rett til å selge produkter som en agent på vegne av andre leverandører

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

Konkurrentalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Siste artikkelserier

  wp-content/uploads/gdpr-300x146.png

  Personvern

  Hvilke personvern regler gjelder og hvordan gå frem for å sikre at virksomheten ikke bryter disse reglene= I denne artikkelserien går vi igjennom nettopp disse spørsmålene.

  Antall artikler: 8 artikler

  wp-content/uploads/aksjeportefolje-300x147.jpg

  Aksjehandel

  I denne artikkelserien lærer du hvordan du skal gå frem for å begynne med aksjehandel. Dette er en lærebok som bringer deg igjennom prosessen steg for steg..

  Antall artikler: 18 artikler

  wp-content/uploads/forste-arbeidsdag-300x153.jpg

  Innovasjonskultur og medarbeiderdrevet innovasjon

  I denne artikkelserien går vi igjennom hva innovasjonskultur og medarbeiderdrevet innovasjon er og hvordan vi bør gå frem for å skape dette.

  Antall artikler: 7 artikler