Norges ledende e-læringsportal

Artikkelserier

artikkelserier

Våre drøye 2600 fagartikler er samlet i rundt 200 artikkelserier. Artikkelserier som gjør at du kan lese artiklene som en lærebok.

Se våre 10 siste artikkelserier

E-bøker

ebok

Alle våre artikler og artikkelserier kan også leses som en e-bok i PDF-format hvis du tegner et medlemskap.

ebok

SISTE NYTT!

rettssystemet

Styreinstruks og formaliteter i styrearbeidet

En artikkel hvor vi ser på formalitetene før, under og etter et styremøte, slik at du er sikre på å følge korrekt og anbefalt fremgangsmåte.
markedsplan

Planleggingsfasen til selskapsetableringen

Det heter seg at halve hemmeligheten til suksess, er å unngå å gjøre kjente feil. Det ligger mye sant i dette uttrykket.

Beslutningsfasen

Skal du slutte jobben, satse alle sparepengen og begynne å jobbe heltid med denne forretningsideen?
forhandlingteknikk

Forhandlingsfasen med investoren(e)

Råd og tips om hva du bør gjøre når du har kommet til forhandlingsfasen med investoren.
investorpresentasjon

Investorpresentasjonen (kontaktfasen)

Kontaktfasen starter i det øyeblikket du kontakter en investor for første gang, enten det er ved å sende investoren en e-post eller ringe dem.

SISTE NYTT FORTSETTER ...

Research fasen til forretningsideen

Når du sitter med en god forretningsidè, er neste fase å sjekke om forretningsidèen er gjennomførbar i forhold til dine ressurser, lovverket og konkurransesituasjonen.

Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet

Etappefinansiering av selskapet er en finansieringstrategi mange grundere benytter seg av når de ikke klarer å dekke selskapets samlede kapitalbehov

Potensielle investorer

Hvilke investorkilder og -muligheter som finnes er i stor grad avhengig av om dette er en radikal- eller inkrementell innovasjon, eller bare en "me to" etablering.

Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?

Fra og med 2013 trenger et aksjeselskap ikke lenger en revisor hvis de oppfyller følgende krav

Stiftelsesutgifter

Normalt er det stifterne (aksjonærene) som dekker stiftelseskostnadene. Det vil si alle kostnader knyttet til til advokat, gebyr for registrering i Foretaksregisteret og liknende.

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv vs. deduktiv studier

Ethvert problemstilling kan angripes enten ved hjelp av en induktiv eller deduktiv fremgangsmåte. Her ser vi på forskjellen.

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Moral og etikk

Hva er moral og etikk? Hvilke moralske og etiske retningslinjer bør man følge i livet og konflikter som innbefatter kjøpslåing og forhandlinger?

Beregning av sosiale kostnader

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.