Norges ledende e-læringsportal

Siste nytt

Produkt

Et produkt er alt som kan tilbys markedet og som dekker (legale) behov og tillegges verdi, slik at det oppstår et bytteforhold

Kompetansemål og kompetansestrategi

Kompetansemål og kompetansestrategi utgjør til sammen kjernen i virksomhetens kompetanseplan, og er nøkkelen til fremtidig suksess.

Produktledelse

Produktledelse er en strategisk og operativ funksjon som har ansvar for tilsyn med utvikling, markedsføring og lønnsomheten til et produkt.

Kompetansekartlegging

Kompetansekartlegging er en systematisk prosess for å identifisere de ansattes kompetanse i forhold til bedriftens kompetansebehov.

Kunnskapsmål og kunnskapsstrategi

En kunnskapsstrategi er en plan som beskriver hvordan organisasjonen skal gå frem for å nå sine kunnskapsmål.

Kompetanse

Kompetanse er en persons evne til å utføre en oppgave eller et sett av oppgaver på en effektiv og tilfredsstillende måte.

Kunnskapsplanlegging

Kunnskapsplanlegging er en systematisk tilnærming for å identifisere, utvikle, og bruke kunnskap som en strategisk ressurs for å nå mål.

Kunnskapsutvikling

Kunnskapsutvikling er prosessen der kunnskap skapes, oppdateres, forbedres og deles innenfor en organisasjon eller et samfunn.

Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling er å gjøre kunnskap tilgjengelig for andre i organisasjonen gjennom en prosess som involverer samtaler, refleksjon m.m.

Mest lest!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.