Norges ledende e-læringsportal


– Basert på selvstudium
– Elektronisk kursbevis

Nå også med nettbaserte kurs!

Gå til vår kursportal: – eStudier.no for å lære hva du vil, når du vil, hvor du vil.

Gå til våre nettbaserte kurs

SISTE NYTT

Hvordan oppnår man økonomisk suksess, egentlig?

I alle tider har man snakket om at “de unge” og “de gamle” har vært i forskjellige generasjoner, og at man vil ha forskjellige referansepunkter osv.

Slik tar du bedriften din til et nytt nivå

Se for deg dette scenarioet: du studerer på nett fordi du har lyst til å ha mulighet til å starte en bedrift samtidig som at du studerer.

Slik kan du optimalisere studiehverdagen

Eksamensperioder og oppgaveskriving kan av og til føles som det eneste man driver med i studiehverdagen.

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en

Datanettverk (nettverk)

Et digitalt nettverk som kobler sammen alle brukerne i dette nettverket via en nettverktjener (nettverksserver)

Algoritme

En algoritme er en presis beskrivelse av en rekke handlinger som må utføres for å løse et spesifikt problem

Systemutvikling (Software Engineering)

Systemutvikling er prosessen med å lage og vedlikeholde informasjonssystemer.

Telemarketing

Telemarketing er planlagt, styrt og kontrollert bruk av telefonen til å markedsføre et produkt eller en tjeneste, enten som frittstående mediekanal eller i kombinasjon med andre media, rettet mot klart definerte målgrupper

Emballasje

Emballasje er alle aktiviteter knyttet til design av innpakningen til et produkt. Vi går her igjennom begrepet.

MEST LEST!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.