Norges ledende e-læringsportal


– Basert på selvstudium
– Elektronisk kursbevis

Nå også med nettbaserte kurs!

Gå til vår kursportal: – eStudier.no for å lære hva du vil, når du vil, hvor du vil.

Gå til våre nettbaserte kurs

SISTE NYTT

Slik velger du det beste mobilcasinoet i Norge

Mobiltelefonbruk øker hver dag i Norge og rundt om i verden. Nå har stort sett alle en smart og kraftig enhet som gjør at...

Prosesstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.

Offentlige støtteordninger

Det offentlige har i Norge lange tradisjoner i å stille opp med entreprenør og grunderkapital.

Familie, venner og bekjente som investor

Venner og bekjente er den vanligste investorkilden i Norge. Spesielt i tilfeller selskapet har et begrenset kapitalbehov.

Crowdfunding (folkefinansiering)

Folkefinansiering (engelsk: «crowdfunding») er når enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt, enten ved hjelp av penger eller andre ressurser

Kapitalkilder: – Potensielle investorer

Hvilke investorkilder og -muligheter som finnes er i stor grad avhengig av om dette er en radikal- eller inkrementell innovasjon, eller bare en "me to" etablering.

Business Angels (forretningsengler)

Business Angels er ressurspersoner som kan tilføre bedriften din kapital, kompetanse eller nettverk.

Slik skaffer du deg drømmejobben gjennom casino på nett

Casino på nett er virkelig i vinden, og i takt med at vi tilbringer flere timer foran skjermene våre, vokser også markedet for online...

Guide til fotballregler

Fotball er en populær sport over hele verden, og det er mange som ønsker å lære mer om reglene. I dette blogginnlegget vil vi...

MEST LEST!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.