Norges ledende e-læringsportal


– Basert på selvstudium
– Elektronisk kursbevis

Nå også med nettbaserte kurs!

Gå til vår kursportal: – eStudier.no for å lære hva du vil, når du vil, hvor du vil.

Gå til våre nettbaserte kurs

SISTE NYTT

Hvorfor du bør ha en iPad ?

Nettbrett som iPad har lenge vært et populært alternativ til stasjonær datamaskin eller laptop. Et nettbrett fungerer på samme måte som en smarttelefon, men...

De teknologise trendene som vil forme fremtiden til detaljhandelen

Detaljhandelen har gjennomgått en rekke transformasjoner, spesielt de siste årene, og det er derfor det er avgjørende

Topp 10 Spilleautomater i Norge

Oppdatert oversikt over de 10 mest populære spilleautomatene på norske nettcasino i dag. Se hva andre spillere foretrekker og finn din nye favoritt i dag!

Nye vs. eldre smarthusløsninger

Smarthus er noe som har blitt veldig populært i løpet av de siste mange årene, og dette er ikke overraskende.

Klimaendringer

Klimaendringer skapes gjennom et samspill mellom en rekke indre og ytre klimapådrag. Vi går her igjennom disse pådragene.

Klimasystemets sykluser

Havet og atmosfæren kan arbeide sammen slik at det spontant gir interne klimavariasjoner som kan vedvare i mange år til tiår av gangen.

Platetektonikk : Endringer i jordoverflaten og havstrømmene

Jordoverflaten er under stadig endring, og når jordoverflaten endres så endres også havets og luftens strømninger.

Klima og klimasystemet

Klima er det typisk værmønster på et sted, sett over et 30-års intervall. Det måles ved å evaluere mønstre av variasjon som f.eks. temperatur, lufttrykk, vind og nedbør

Solens strålingspådriv

Solen er den dominerende kilden til energi overført til Jorden. Ingenting gir jordkloden mer energi (les: varme) enn solstrålene jorden mottar fra solen.

MEST LEST!

Induktiv og deduktiv studier

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Språklige virkemidler

Virkemidler du kan bruke for å gjøre språket i teksten rikere og bedre. De vanligste virkemidlene er disse.

Buddhismen (Fakta, religion og atferd)

Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.