Norges ledende e-læringsportal


– Basert på selvstudium
– Elektronisk kursbevis

Nå også med nettbaserte kurs!

Gå til vår kursportal: – eStuder.no for å lære hva du vil, når du vil, hvor du vil.

Gå til våre nettbaserte kurs

SISTE NYTT

DNS (navnetjenere)

DNS er en forkortelse for “Domain Name System” eller “navnetjenere” som vi sier på norsk.

Hvordan kan man gjøre innskudd på casino?

En gjennomgang av hvordan du kan gjøre innskudd for å spille på online casinoer.

Empathic Design og CuDit Eksperiment

Empathic design er en form for observasjon, som undersøker normale daglige rutiner i brukers egne omgivelser

ZMET (Zaltman metaphor elicitation technique)

En patentert markedsundersøkelsesmetode fra 1995. En omfattende teknikk som får fram både bevisste og ubevisste tanker

AT-ONE

AT-ONE metoden er et forsøk på å strukturere tjenestedesignprosessen med en samling av metoder og teknikker

Say, Do and Make metoden for co-creation

Teknikker for å maksimere forståelsen av den alminnelige kundens behov, samt utnytte deres kreativitet

Artefakter og symboler

Artefakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artefaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Hvordan trene hjernen din med nettspill

Hjernen er som resten av kroppen, den må brukes og stimuleres for å holde den i topp kondisjon.

Innovasjonsmål og innovasjonseffekter

Et innovasjonsmål er en angivelse av hvilken belønning (effekt) vi ønsker å oppnå som et resultat av  vårt innovasjonsarbeid

MEST LEST!

Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)

Hvordan regne ut dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG) i en dekningspunkt analyse?

Induktiv og deduktiv studie

Mens induktive studier lager teorier ut i fra studier (empiri) av noe, tester deduktive studier teoriene mot virkeligheten (empiri).

De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet

De Fem Store (The Big Five) eller femfaktormodellen som den også kalles, er i dag nærmest enerådende inne personlighetsforskning.

PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)

PESTEL-analysen er en systematisk situasjonsanalyse av en virksomhets makroomgivelser, sett i en strategisk sammenheng.

Konkurrentanalyse («5 forces»)

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Siste artikkelserier

  wp-content/uploads/suksess-innovasjon-300x218.gif

  Innovasjonens suksessfaktorer

  Totalt finnes det 9 faktorer som avgjør om en innovasjons- og entreprenørprosess blir en suksess eller ikke. I denne artikkelserien går vi igjennom disse suksessfaktorene.

  Antall artikler: 12 artikler

  wp-content/uploads/spraklige-virkemidler.jpg

  Språklige virkemidler

  En gjennomgang av hvilke språklige virkemidler vi har tilgjengelig i alle former for verbal kommunikasjon og som er spesielt mye brukt i markedskommunikasjon, personlig salg og møteledelse.

  Antall artikler: 16 artikler

  wp-content/uploads/partner.jpg

  Partner fasen

  Partnerfasen går ut på å knytte til seg alle de kontaktene og partnerne entreprenøren trenger for å kunne realisere sin forretningside,

  Antall artikler: 10 artikler