Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Veien entreprenøren må gå når de skal etablere en egen virksomhet kan både være lang og kronglete. Siden entreprenøren heller ikke kan prøve og feile for å lære av egne feil, for så å gå tilbake å gjøre det riktige ved andre forsøk, er utfordringene ekstra store. Det er derfor ekstremt viktig at entreprenøren lytter til dem som har vært igjennom denne prosessen før og at de tar med seg den lærdommen de kan gi. 

De fleste entreprenører og gründere har som regel store ”mangler” i forhold til nødvendige ressurser og talenter når de starter opp. Ofte har de en tendens til å overvurdere egen kapasitet og mangler forståelse av egne styrker og svakheter. Dette forplanter seg negativt videre når de skal rekruttere medarbeidere for å bygge opp et team. Ofte bruker de alt for lang tid og ressurser på å finpusse produkt eller prototyp, og går tom for penger før de kommer til lanseringstidspunktet,- som regel fordi man har utilstrekkelige ferdigheter innen økonomi og finans.

Videre tror de at de vet hva kundene vil ha De ser derfor ikke poenget med markedsundersøkelser. De samme skylappene finner man gjerne i forhold til produksjonsmuligheter, og det ligger sjelden kvalifiserte lønnsomhetskalkyler til grunn. Kompetansen er gjerne fraværende i forhold til salg, markedsposisjonering og konkurrentanalyse, og man undervurderer tiden det tar å få et produkt på markedet.

Det kreves med andre ord mye av en person som vil lykkes som entreprenør og gründer. Vi skal her se litt nærmere på hvilke egenskaper og ferdigheter en grunderen må ha for å ha en sjanse til å kunne lykkes med å starte en egen virksomhet.

Evne til å håndtere usikkerhet

Det som er sikkert for en entreprenør er at alt er usikkert. Entreprenøren har ikke mange muligheter til å feile. Både markedet og konkurrenter er ubarmhjertige og har ikke entreprenøren fokus på å bruke sine resurser på riktig måte, kan bedriften være historie før den har kommer skikkelig i gang.

Fleksibilitet er derfor ekstremt viktig. Noe som betyr at entreprenøren ikke må henge seg opp i alle planene som er laget på forhånd. Kommer det et plutselig skift i markedet eller i fra konkurrenter må entreprenøren ikke være fastlåst i sine planer og prognoser. De må handle raskt og ad-hoc for å kunne svare på konkurrentenes fremstøt umiddelbart før det får alvorlige konsekvenser for dem.


Evnen til å se muligheter

Dyktige entreprenører og grundere kjennetegnes av at de er flinke til å se muligheter der andre bare ser problemer eller ikke ”ser” noen ting. Dyktige grundere er ekstremt løsningorienterte. Denne egenskapen utvikles etter hvert som du skaffer deg erfaring og er en nødvendig egenskap for å finne løsninger på problemene du møter underveis.

Evnen til å være sparsom

Manglende tidligere erfaring øker risikoen for å ta feil og begrensede ressurser gjør at konsekvensene av å gjøre feil kan bli katastrofale. For å redusere risikoen gjelder regelen om å aldri treffe beslutninger som kan medføre at man kan tape mere penger enn det man kan tåle. Dette er veldig subjektivt og gjelder ikke kun penger, men også tid og innsats.

Å være entreprenør betyr i første fase at man lever av egne midler før man etter hvert må hente penger eksternt, og selv da må du være forberedt på å leve fattig. Å kjøpe “business class” flybilletter og leie seg inn på 5-stjerners hoteller er en drøm, men aldri en mulighet for en entreprenør. Å være entreprenør betyr at man er innstilt på å leve fattig og sparsommelig for mange år fremover.

Ettersom inntektene vil vil variere eller rett og slett utebli i perioder, er det av avgjørende betydning at entreprenøren har en ordnet privat økonomi før de starter opp.

Evnen til å leve med risiko

Å starte egen virksomhet er en høyrisiko-sport. Sannsynligheten for å lykkes er svært liten. Det eneste som er sikkert er at dagens finansielle, kommersielle eller tekniske utfordringer vil bli erstattet med en nye utfordringer i morgen. Entreprenøren må derfor ha en mental styrke til å leve med risiko hver dag hele dagen uten å bli demotivert eller humørsyk. Ikke alle klarer det.

Evnen til å skaffe seg ressurser

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss