Domene og webhotell fra OnNet.no

Entreprenør egenskaper

Entreprenørskap krever mange ferdigheter og egenskaper

Veien entreprenøren må gå når de skal etablere egen foretak kan både være lang og kronglete. Siden entreprenøren heller ikke kan prøve og feile for å lære av egne feil, for så å gå tilbake å gjøre det riktige ved andre forsøk, er utfordringene ekstra store. Det er derfor ekstremt viktig at entreprenøren lytter til dem som har vært igjennom denne prosessen før og at de tar med seg den lærdommen de kan gi.

For å lykkes som en entreprenør eller grunder må du i praksis være en tusenkunstner som kan litt om alt og du må ha en høy sosial intelligens som gjør at du klarer å overbevise og samarbeide med andre på en god måte.

De fleste entreprenører har store kompetanse mangler

De fleste entreprenører og gründere har som regel store ”mangler” i forhold til de ressurser og talenter som kreves når de starter opp. Ofte har de en tendens til å overvurdere egen kapasitet og mangler forståelse av egne styrker og svakheter. Dette forplanter seg negativt videre når de skal rekruttere medarbeidere for å bygge opp et team. Ofte bruker de alt for lang tid og ressurser på å finpusse produkt eller prototyp, og går tom for penger før de kommer til lanseringstidspunktet,- som regel fordi man har utilstrekkelige ferdigheter innen økonomi og finans.

Videre tror de at de vet hva kundene vil ha De ser derfor ikke poenget med markedsundersøkelser. De samme skylappene finner man gjerne i forhold til produksjonsmuligheter, og det ligger sjelden kvalifiserte lønnsomhetskalkyler til grunn. Kompetansen er gjerne fraværende i forhold til salg, markedsposisjonering og konkurrentanalyse, og man undervurderer tiden det tar å få et produkt på markedet.

Påkrevde egenskaper (evner og ferdigheter)

Det kreves med andre ord mye av en person som vil lykkes som entreprenør og gründer. Vi skal her se litt nærmere på hvilke egenskaper og ferdigheter en entreprenør og grunderen må ha for å ha en sjanse til å kunne lykkes med å starte sitt egen foretak.

Basert på egen erfaring, forskning på område og en litteratur gjennomgang ser det ut til at de fleste er enige om at følgende egenskaper (evner og ferdigheter) kreves av en entreprenør og grunder for at de skal kunne lykkes med sin forretningside:

 1. Evne til å håndtere usikkerhet og være fleksible
 2. Evnen til å se muligheter og være løsningsorienterte
 3. Evnen til å leve med risiko
 4. Evnen til å skape tillit
 5. Evnen til å skaffe seg ressurser
 6. Evnen til å være sparsom
 7. Evnen til å tenke rasjonelt
 8. Pågangsmot og stå på evne
 9. Smittende entusiasme
 10. Selvtillit
 11. Et godt personlige nettverk
 12. Kompetanse
 13. Evnen til å lytte til andre
 14. Kremmerånd
 15. Handlingsorienterte
 16. Kjenner sine begrensninger
 17. Emosjonell intelligens: – Evnen til å te seg som forventet
 18. Stayerevne – Loven om de 3-tène: – Ting Tar Tid…

La oss se litt nærmere på disse egenskapene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss