Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Hva er en samtale?

Jan Svennevig (1995:56) definerer samtale som:

«en muntlig tekst som skapes fortløpende av to eller flere personer i samarbeid».


Samtalens betydning for oss

Samtaler er viktig for at mennesker skal forstå hverandre, og for å kunne beskrive hva vi tenker og føler til andre. De er også essensielle for å kunne lære, forstå, reflektere, sosialisere, endre oss og løse konflikter for å ha nevnt noe.

Mercers forskning (2000) viser også at når barna ble hjulpet til å forstå hvordan de kan
bruke samtaler som et redskap for læring og problemløsning, økte kvaliteten på arbeidet deres, både i gruppearbeid og individuelt. Elevene jobbet lengre med oppgavene og flere i
gruppa bidro. Kvaliteten på samtalene økte, blant annet ved at elevene begrunnet mer. Samtalene har dermed stor betydning for vår evne til å lære og reflektere over det vi har lært. Dette fordi ved å utnytte vår trang til å snakke med andre om våre opplevelser blir det mulig for oss å se flere perspektiver og forstå flere sider ved et fenomen. 

Hva kjennetegner en samtale?

En samtale er en dialog mellom to eller flere personer. Et samarbeidsprodukt, hvor ingen av deltakerne kan «diktere utviklingen». Dette fordi deltakerne i samtalen er avhengige av hverandre for å «få gjennomført det de ønsker». Det deltakerne kan gjøre er å påvirke kursen og innholdet, men ikke resultatet. Prosessen kan kalles en forhandling, hvor enhver replikk må tolkes i sammenheng med den replikken den gir respons på og gir opphav til senere.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.