Kategori: Metode

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

paradiigme

Paradigme og paradigmebetraktninger

Denne artikkelen er del 10 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 10 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 8 av 13 artikler i om Samfunnsutvikling

Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Paradigme er vår holdning til eksisterende kunnskap, og er bygd inn i alt vi gjør. Vi kan si at et paradigme er den dominerende arbeids- og tenkemåten innen en vitenskap i en bestemt periode.

Les mer
Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forskningsperspektiv

Denne artikkelen er del 7 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 5 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Forskningsprosessen

Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Dagens forskning paradigmer og forsknings praksis har sitt utgangspunkt i ett av følgende tre grunnleggende forskjellige forsknings perspektiv (måter å se virkeligheten på).

Les mer
Metodetriangulering

Metodetriangulering

Denne artikkelen er del 3 av 20 artikler i om Metode

Bruker vi to forskjellige metoder i samme prosjekt kalles det en metodetriangulering. Metodetriangulering går med andre ord ut på at vi angriper et problem fra to forskjellige perspektiv for å finne et tredje.

Les mer
matvaner

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Feilkilder

Denne artikkelen er del 13 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 7 av 33 artikler i om Kunnskap

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Les mer