Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 5 av 35 artikler om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Mikrosystemet er selve kjernen i markedssystemet, men når dette er sagt må det samtidig legges til at også de to andre delsystemene har står påvirkningskraft på enhver virksomhets fremtid og er derfor noe man alltid må inkludere i enhver situasjonsanalyse av virksomhetens forutsetninger og rammebetingelser. Mikrosystemet er allikevel det viktigste del-systemet i markedssystemet.

Mikrosystemet består av følgende interessenter og påvirkningsforhold:

mikrosystemet

De viktigste interessentene og undersøkelseenhetene i mikrosystemet er:

I de påfølgende artiklene vil vi kort ta for oss hver enkelt interessent i mikrosystemet for å gi deg mer kjøtt på benet når det gjelder hva du bør se etter når du skal vurdere interessentens rolle i mikrosystemet.

Du leser nå artikkelserien: Arbeidsbetingelser og markedssystemet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << MarkedssystemMarkedskartlegging >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en arbeidsbetingelse? (Bedriftens arbeidsbetingelser)
 • Interne arbeidsbetingelser
 • Eksterne arbeidsbetingelser
 • Markedssystem
 • Mikrosystemet
 • Markedskartlegging
 • Markedssynergier
 • Kundeanalyse
 • Produktanalyse
 • Konkurrenter
 • Bedriftens markedsføring
 • Organisasjonsanalyse
 • Informasjonsanalyse
 • Økonomi og regnskapsanalyser
 • Verdiskapningsprosessen
 • Leverandører
 • Distributører og andre mellomledd
 • Offentlighetssystemet
 • Statsforvaltningen
 • Fylkeskommunen
 • Kommuneforvaltning
 • Rettslige håndhevningorganer
 • Frivillige interesseorganisasjoner
 • Finanskilder
 • Interne interessegrupper
 • Massemedia
 • Makrosystemet
 • Naturressurser
 • Teknologiske faktorer
 • Kulturelle faktorer
 • Demografi & demografisk segmentering
 • Økonomiske forhold
 • Politiske faktorer
 • Interessent , interessentanalyse og Interessentkart
 • SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.