Domene og webhotell fra OnNet.no

Tingenes Internett er blitt et hypet moteord, men hva er egentlig Tingens Internett, hva kan det brukes til, hvilke konsekvenser vil dette få for oss og hvordan bør vi forholde oss til mulighetene teknologien gir oss?

Hva er “Tingenes Internett”?

Tingenes Internett, eller «Internet of Things» (IoT) på engelsk, er:

et samlebegrep for teknologier som gjør det muligheten å fjernovervåke og –styre produkter og komponenter gjennom Internett.

Teknologien dreier seg om å koble:

  • gjenstander («Things») til internett
  • gjenstander sammen via internett
  • mennesker sammen via internett
  • gjenstander og mennesker sammen via internett.

Vi kan se på dette som et nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer og et nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data via Internett.

For privatpersoner kan det være å styre innetemperaturen hjemme eller overvåke hjemmet via webkameraer fra mobilen, mens det for industrielle aktører kan være å avlese tilstandsdata fra avsidesliggende maskiner.

Smarte produkter

Disse “Things of Internet” er det vi kaller smarte produkter som består av tre kmponenter:

  1. En fysisk, for eksempel en varmepumpe
  2. En smart komponent, som kan være en sensor, mikroprosessor, et lagringsmedium, eller tilsvarende. For en varmepumpe kan det være styringsenheten for viftestyrke og temperatur
  3. En kommunikasjonsenhet. Dette er antenner, Bluetooth eller protokoller som
    muliggjør kommunikasjon med andre enheter (tråd eller trådløst)

Det spås at hjemmene i Norge i fremtiden kommer til å bli styrt via en app på mobilen. Appen vil kunne styre alt fra lyset, temperaturen, fjernsynet, portåpneren, alarmsystemt, kjøleskapet og en mengde andre ting i de fleste hjem før 2030. Den samme utviklingen vil vi se i industrien spår mange. Det forventes samtidig at stadig flere av disse enhetene i fremtiden vil bli utstyrt med en eller annen form for kunstig intelligens for å øke brukervennligheten og nytteverdien av disse enhetene.

En ny form for kommunikasjon og styring

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss