Stillingsinstruks (stillingsbeskrivelse)

En stillingsbeskrivelse angir stillingens ansvar/oppgaver og organisasjonsmessig plassering (Hva som forventes av vedkommende!)

Daglig leder/administrerende direktør

Hva er daglig leder? Hvilke krav stilles til jobben? Hvilke arbeidsoppgaver har daglig leder? Hva bør vektlegges under rekrutteringen?

Eksempel på stillingsinstruks

Tenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.