Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 25 av 34 artikler om Finansiering

To personer
Bilde: unsplash.com

Når du skal etablere et selskap eller refinansiere et eksisterende selskap bør du alltid spørre dine nøkkelmedarbeidere om de kan være villig til å investere noe av sine private midler i selskapet og gi avkall på lønn i et periode for å være med på å fullfinansiere selskapet og for å vise deg at de har tro på selskapet og at de kommer til å gjøre sitt beste for å sørge for at de gjør sin del for at selskapet skal lykkes.

Kanskje må du sukre dette med en liten opsjonsavtale på toppen for å få dette til, men det kan vært dette være verdt for å sikre at disse nøkkelmedarbeiderne ikke forsvinner i første motbakke. Med opsjonsavtale menes at nøkkelmedarbeiderne som investerer egne midler også får en rett til å kjøpe enda flere aksjer til en fastsatt kurs en gang i fremtiden. Om de ønsker å benytte seg av denne opsjonsavtalen er imidlertid opp til dem selv.

Et middel for å skape forpliktelse og engasjerte medarbeidere

Lykkes du å få nøkkelmedarbeiderne til å investere egne midler i selskapet er du sikret at de vil gjøre sitt beste, da de ellers vil tape pengene de har investert. Dette skaper ikke bare forpliktelse, men også at alle får en følelse av å sitte i samme båt. Noe som igjen skaper engasjerte medarbeidere, hvor alle trekker lasset i samme retning – mot et avtalt felles mål.

Gjør det enklere å få med eksterne investorer

Klarer du å få nøkkelmedarbeiderne til å investere egne penger og gi avkall på lønn viser de at de har stor tro på selskapet, noe som gjør det enklere for deg å få med deg eksterne investorer som alltid vurderer hvor forpliktet og motivert grunderen og nøkkelmedarbeiderne er. Er det bare investorene som taper penger og ikke de ansatte hvis alt går galt, vil investorene føle risikoen langt større enn om også alle nøkkelmedarbeiderne også taper vesentlige beløp hvis de ikke lykkes.

En økonomisk “gullrot” for nøkkelmedarbeiderne

For at du skal klare å få nøkkelmedarbeiderne til å investere egne private midler i selskapet må du få dem til å få tro på det og du må vise dem hvor stor avkastning de kan forvente seg hvis de investerer nå. De medarbeiderne som investerte egne midler og mottok aksjer som en del av lønnen når Facebook ble etablert er idag multi-millionærer. Klarer du å få nøkkelmedarbeiderne til å se hvilken avkastning dette kan gi om 10 år kan du ofte lykkes med en slik strategi ovenfor nøkkelmedarbeiderne.

Krever en aksjonæravtale

Skal du gi nøkkelmedarbeiderne anledning til å kjøpe seg inn i selskapet og eventuelt få en opsjonsavtale, bør du samtidig sørge for å lage en aksjonæravtale med dem. I aksjonæravtalen bør det f.eks. nedfelles at selskapet eller grunderen har gjenkjøpsrett på all aksjene hvis de skulle miste jobben sin de neste 2-3 årene. Dette for å sørge for at du blir sittende med ex-medarbeidere på eiersiden som bare ønsker å lage problemer for selskapet eller en dårlig stemning. 

Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Offentlige støtteordningerVenture Capital (risikokapital) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.