Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 27 av 44 artikler om Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

fyordDen vaneliste feilen folk gjør er å bruke et registrert “spam” ord i sine nyhetsbrev og epostkampanjer. Det vil si et ord som folk flest oppfatter som spam.

Disse ordene er lagt inn i alle anti-spam filtre og inneholder dine utsendelser ett eller flere av disse ordene er du garantert at epostmeldingen din blir stoppet av mottakerens mailserver. Vi kaller disse ordene for “FY-ORD“.

Eksempler på slike ord er “Gratis”, “Spar”, “Tilbud”, “Free”, ”$$$”, ‘Save’, ‘Discount’ og ligende ord som indikerer at dette er “reklame”.

Jo flere slike ord dine nyhetsbrev og epostkampanjer inneholder, jo høyre “spam score” for de av mailsrverne. Overstiger du ett vist nivå, blir meldingen enten avvist, satt i karantene eller markert som “spam” eller ligende.

MailOnNet og flere andre epostmarkedsføring løsninger inneholder i dag en egen funksjon hvor du kan sjekke om ditt nyhetsbrev eller epostkampanje inneholder ett eller flere slike “fy ord” og hvor stor “score” din kampanje vil få av de store mailserverne i verden, før du sender ut kampanjen. På denne måten kan du selv se hvor stor sjanse nyhetsbrevet ditt har for å komme frem før du sender det ut.

KAMUFLER FINE “FY-ORD” I BILDE(R):

Må du bruke “fy ord” i dine nyhetsbrev og epostkampanjer, MÅ du putte disse ordene inn i ett bilde i nyhetsbrevet ditt. Ingen mailservere klarer i dag å lese innholdet i et bilde. De kan ennå kun lese teksten i e-postmeldingen din. P

roblemet med bilder i nyhetsbrev er at stadig flere epostklienter, brannmurer og ant-virus systemer blokkerer bilder default. Bildene kommer dermed opp som små røde kryss i epostmaldingen til mottakeren eller som andre advarsler, med forespørsel om de ønsker å laste ned bilde eller ikke. Først når de klikker at de ønskere å laste ned bildene blir dermed budskapet leselig. Dette problemet kan delvis løses gjennom MailOnNet og andre profesjonelle epostmarkedsføring løsninger ved å sette bildene i epostmeldingen inn som Innebygde bilder (embeded images). Jeg sier delvis, fordi enklelte epostklienter også blokkerer innebygde bilder av ulike grunner. Mobile klenter blokkerer ofte innebyde bilder av kapasitet hensyn. Dvs. for å gjøre epotmeldinger mindre båndbredde krevende (raskere å åpne). Bilder har dessuten andre bakdeler, fortsett fra at de ofte blir blokkert. Bilder kan f.eks. ikke inneholde klikkbare linker, bortsett fra en link per bilde.

Unngå sende ut epostmeldinger som bare inneholder ett bilde eller bare bilder. Mange mailservere vil oppfatte dette som spam grafikk og blokkere kampanjen. For dem som mottar kampanjen og som har en epostklient som blokkerer bilder før mottakeren har akseptert å laste dem ned, ser bare ett eller flere røde kryss og/eller advarsler. Totalt uinteressant for folk flest, med det resultat at meldingen går ulest rett i søplebøtta. Her gjelder det å bruke hue, og gjøre dette på en intelligent måte.


IKKE BRUK JAVASCRIPT, FLASH ELLER VIDEO

Javascript, flash, musikk og video oppfattes som virus av mottakernes anti-virus program og av flere mailservere. Dessuten er det ikke alle epostklineter som støtter dette. Hvordan nyhetsbrevet eller epostkampanjen din vil bli vist av mottakerens epostklient kan du imidlertid enkelt sjekke hvis du bruker MailOnNet som forhåndviser deg hvordan mailen vil se ut for alle brukere av Gmail, Outlook, AOL og Yahoo.

BRUK AV LINKER I NYHETSBREVET/KAMPANJEN

Hvis du har en e-postadresse og/eller et domenenavn som har blitt svartelistet en gang i tiden, skal du være klar over at dette kan være nok til at nyhetsbrevet/e-post kampanjen din blir blokkert av anti-spam filtrene hvis du bruker linker inni nyhetsbrevet/kampanjen som er knyttet opp mot dette domenenavnet. Jeg vet om flere eksempler hvor det fint går an å sende en e-post fra en tidligere svartelistet e-postadresse til alle mottakerne på en mailingliste, så lenge denne mailen ikke inneholder noen linker til det svartelistede domenenavnet. Men legger du med en link inni utsendelsen som inneholder dette domenenavnet, så blir mailen blokkert. Et svartelisted domenenavn er ikke det eneste problemet når det gjelder bruk av URL/linker i nyhetsbrev og e-postkampanjer. Her et et annet eksempel på en URL/link:

http://www.domain.com.com/feb/mktngspcl/index.html

Bruk av mange konsonanter etter hverandre kan også utløse Spamassassin’s consonant filter som sjekker alle URL med flere enn 7 konsonanter etter hverandre. Inkluder derfor vokaler også i dine URL. Å skrive ord i dine URL på ren engelsk eller nrosk skader ingen.

http://www.glocksoft.com.com/feb/email-marketing-special-report/index.html

HVORDAN ANGIR DU STIEN TIL DINE BILDER?

La oss nå se litt på hvordan stien (path) til dine bilder i nyhetsbrevene og e-postkampanjene dine kan påvirke leveringen av dine kampanjer. De fleste av oss tenker ikke noe over hvordan vi angir stien (path) til et bilde i nyhetsbrevet/kampanjen, men dette bør du. Måten du angir bilde er neste like viktig som selve bilde. Her er et eksempel:

http://www.domain.com.com/ads/banner.jpg”

Hva er galt med denne stigen (path)? Ved første øyekast ser den ok ut, men det er et problem her. Spamassassin og andre anti-spam løsninger som ISPene i verden bruker, er programmert til å blokkere bannere, reklame, annonser og andre kommersielle elementer. Hvis du kaller bildet ditt for “banner” og folderen bilde ligger i for “ads”, er det stor sjanse for at dette trigger anti-spam filtrene til mottakernes mailservere. Mailen blir blokkert. Tenk alltid igjennom dette og unngå å komme med slike referanser i dine bilde stier (path), så unngår du at kampanjene dine blir blokkert p.g.a. navnet på bildefilen eller mappenavnet.

BRUK AV 2-3 BOKSTAVER I STIEN TIL DINE BILDER

Noen spamfiltre ser etter ord med 2-3 bokstaver i stien (path). Unngå derfor å bruke korte variasjoner av ordet, f.eks. “ad”, “ads”, “img” eller “im”, i stien til dine bilder. Hvis ikke kan du risikerte å bli blokkert av anti-spam filtrene. Bruk heller det fulle navnet som f.eks. “images”.

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-postmarkedsføring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»Hvordan utforme nyhetsbrevet? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-postmarkedsføring (e-marketing)
 • Hvorfor e-postmarkedsføring?
 • Slik bruker du epost for å oppnå økt kundelojalitet og -lønnsomhet
 • Hvor mange åpner e-posten (open rate) og hvor mange vil kjøpe (CTA)?
 • Formelen for å lykkes med å tjene penger gjennom epostmarkedsføring
 • Praktiske råd og tips for suksessfull epostmarkedsføring
 • Definisjon av viktige e-postmarkedsføring begreper
 • Hvilke typer e-postkampanjer og nyhetsbrev finnes?
 • Hva bør et kundeorientert nyhetsbrev inneholde?
 • Hva bør et redaksjonelt uavhengig nyhetsbrev inneholde?
 • E-postmarkedsføringen må integreres som en del av markedsføringsprogrammet
 • Planleggingsmodell for e-postmarkedsføring
 • Tema for nyhetsbrevet
 • Hvem skal skrive nyhetbrevene?
 • Benytt profesjonell programvare for e-postmarkedsføring
 • Målsetning: -Hva er det du ønsker å oppnå med e-postmarkedsføringen?
 • Målgruppe: Hvem er det du prøver å nå med dine nyhetsbrev?
 • E-postliste: Hvordan få tak i e-postadressene?
 • Hvilken informasjon bør en epostliste inneholde?
 • På/avmeldingsskjema i nettsidene dine
 • Innholdstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Autoresponers og autopilot funksjoner i e-postmarkedsføring
 • Bygg budskapet i dine nyhetsbrev på en kreativ strategi
 • Emne feltet er halve jobben i et nyhetsbrev
 • Valg av angrepsvinkel, argumentasjon og illustrasjoner i nyhetsbrevet
 • Brødteksten i nyhetsbrevet «skal selge budskapet til mottakeren»
 • Unngå «fy-ord», JavaScrip, Flash, Video og følg disse reglene for bruk av bilder og linker
 • Hvordan utforme nyhetsbrevet?
 • Valg av epost format for nyhetsbrevene
 • Frekvens: Hvor ofte bør jeg sende ut et nyhetsbrev?
 • Tidspunkt: Hvilken dag og klokkeslett lønner det seg å sende ut epost?
 • Valg av avsenderadresse for nyhetsbrevet eller epostkampanjen
 • Autentisering og identifisering av epost og avsenderen
 • Bruk av sporing i epost (sporingsfunksjoner)
 • Bruk av avmeldingslink og avmeldingsside i dine nyhetsbrev
 • Hvilke lover og regler gjelder for masseutsendelse av epost og nyhetsbrev?
 • Hvordan oppstår klager på spam?
 • Slik unngår du at epostmeldingen blir stoppet av spam-filtrene til mottakerne
 • Unngå «Rapporter som spam» knappen når du sender ut epost
 • Hold epostlistene rene – unngå å bli blokkert p.g.a. høy bounce rate
 • Hvor mange epostmeldinger kan jeg sende ut uten å bli oppfattet som en spammer?
 • Implementeringstrategi for epostmarkedsføring programmet
 • Kontroll og evaluering av e-markedsføringsprogrammet
 • Hvorfor forlater kundene deg og dine nyhetsbrev?