Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 12 av 19 artikler om Vekst

Organisk vekst er den vanligste formen for vekst, og vil si at virksomheten:

Oppnår markedsvekst innen sitt eksisterende forretningsområde uten at det foretar oppkjøp eller fusjonering med ett annet selskaper.


Hva er grunnlaget for varig organisk vekst?

 • Innovative og attraktive produkter
 • Effektivt og skalerbart leveranseapparat
 • Tilfredse kunder
 • Marked i vekst
 • Akseptabel konkurranse
 • Sterk markedsføring og salg
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Visjonær ledelse
 • Eiere som prioriterer vekst framfor kortsiktig fortjeneste
 • Finansiering av økende arbeidskapital

Organisk vekst strategier

Det finnes mange organisatoriske strategier en virksomheter kan velge å ta for å oppnå organisatorisk vekst, da man kan velge å vokse vertikalt, horisontalt eller kombinere begge strategiene.

De vanligste og minst risikofylte organiske vekststrategiene er å velge en horisontal vekststrategi. Som vi husker fra gjennomgangen av de horisontale vekststrategene finnes det her flere grunnstrategier å velge mellom. Ser vi bort fra vekst gjennom produktutvikling som går ut på å lansere nye produkter for å dekke flere kundebehov og som blir behandlet i en egen artikkel om vekst gjennom innovasjon, kan markedsvekst skje gjennom markedsutvikling og markedsutvidelse. 

singel-multi-kanalstrategi

Begge deler er mulig gjennom å velge vekst gjennom en:

 • Singel kanalstrategi
 • Multikanalstrategi

Singelkanal strategi

En singelkanal strategi vil si at virksomheten:

KUN BENYTTER EN FAST SALGS- OG DISTRIBUSJONSKANAL SOM ALLE PRODUKTER OG TJENESTER SELGES OG DISTRIBUERES IGJENNOM

Å velge en singelkanal strategi vil si at virksomheten satser på å oppnå vekst gjennom å fortsette med dagens salgs- og distribusjonsapparat, evt. øke dens kapasitet.

Ønsker virksomheten å oppnå vekst gjennom uten å introdusere flere salg- og distribusjonskanaler til forretningsmodellen må virksomheten:

øke kapasitetutnyttelsen eller selve kapasiteten til dagens salgs- og distribusjonskanal

 • Øke kapasitetsutnyttelsen til eksisterende salgs- og distribusjonskanal – Har virksomheten ledig salgs- og distribusjonkapasitet er første vekststrategi å satse på en bedre kapasitetutnyttelse. Vekstmålet er da å oppnår høyere omsetning eller lønnsomhet per selger, enhet, distrikt e.l. Dette kan gjøres gjennom å endre salgsstrategien, salgsprogrammet og salgsaktivitetene, forbedre opplæringen og treningen av selgerne, endre belønningssystemet og motivasjonen i den eksisterende salgsorganisasjonen.
 • Øke salgs- og distribusjonskapasiteten til eksisterende salg- og distribusjonskanal – Når salgs- og/eller distriibusjonskapasiteten til dagens salgs- og distribusjonskanal er utnyttet maksimalt er neste logiske steg å øke salgs- og/eller distribusjonskapasiteten gjennom å ansette flere selgere, utsalgssteder, filialer, sjåfører o.l. Nok vil resultere i økt omsetning på kort og lengre sikt.

Multikanalstrategi

En multikanalstrategi vil si at virksomheten

BENYTTER FLERE SALGS- OG DISTRIBUSJONSKANALER FOR Å SELGE OG DISTRIBUERE SINE PRODUKTER OG TJENESTER.

Å velge en multikanalstrategi vil si at virksomheten satser på å oppnå vekst gjennom å kombinere to eller flere salg- og distribusjonskanaler. F.eks. benytte seg av både ett fysisk utsalgssted i kombinasjon med en nettbutikk.

Mange, meg inkludert, spår at multikanalstrategier kommer til å bli stadig mer vanlig i årene fremover. Dette fordi mange ønsker å oppnå vekst gjennom å utnytte det beste fra den fysiske- og digitale verdien i en helhetlig vekststrategi. 

De fleste er idag enige i at netthandelen og ikke vekst i det fysiske salgs- og distribusjonsapparatet  idag er primærkilden til vekst for alle typer virksomheter. Derfor går stadig flere over til en multikanal vekststrategi. I dette ligger også en anerkjennelse av at dagens faste utsalgssteder vil ikke forsvinne i fremtiden. De vil fortsatt ha en viktig plass og funksjon i virksomhetens fremtidige verdikjede, men de vil ikke lenger bli sett på som kilden til økt vekst. Veksten vil i fremtiden hovedsaklig komme fra nettet for de fleste bransjer.

Utsalgsstedenes funksjon vil i fremtiden bli redefinert fra å være et “utsalgssted” til å bli et “fullservice servicesenter“. Med fullservice servicesentre menes sentralt plasserte butikker kundene kan oppsøke for:

 • å se, ta på og prøve produktene før de kjøper dem
 • å få svar på alle spørsmålene knyttet til produktet og virksomheten de måtte lure på
 • å levere produktene inn til service, reparasjon og vedlikehold.
 • å klage, reklamere og få annen form for kundeservice

Disse servicesentrene blir som du skjønner noe langt mer enn dagens faste utsalgssteder som er begrenset til å være et sted kunden kan oppsøke for å kjøpe et produkt og få svar på enkle spørsmål de lurer på om produktet. Skal disse servicesentrene oppfylle sin funksjon må de være et “one-stop” servicesenter hvor de møter svært kompetente og serviceinnstilte medarbeidere som kan bistå dem med alt de måtte ha problemer med, enten det dreier seg om informasjon før kjøp eller reparasjoner av kjøpte produkter. 

Disse servicesentrene skal være virksomhetens “ansikt utad” i den “fysiske verden“. De må av den grunn være sentralt plassert på “prime location” så det er enkelt finne og komme seg til dem.

Istedenfor å ha et landsdekkende salgs- og distribusjonsapparat bestående av flere hundre mindre faste utsalgssteder er målet i en multikanalstrategi å prøve å kombinere det beste fra den digitale og fysiske verden i en helhetlig strategi. Istedenfor å ha flere hundre faste utsalgssteder går trenden dermot mot å lære opp kundene til å handle på nettet istedenfor i de fysiske butikkene. Dette er mer bekvemt for kunden i mange tilfeller og gir samtidig virksomheten voldsomme kostnadsreduksjoner.

Kundene vil imidlertid fortsatt ha behov for menneskelig kontakt og et sted de kan henvende seg til hvis det skulle oppstå et alvorlig problem. For å dekke dette behovet etableres det derfor noen få store servicesentre, f.eks. en i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, som kundene kan henvende seg til ved å reise til nærmeste storby.

Siden disse servicesentrene skal være virksomhetens “ansikt utad i den fysiske verden” og et “one-stop” servicesenter for kunden er det viktig at disse servicesentrene holder en høy standard og at de er utformet i tråd med virksomhetens visuelle profil. Dette for å sørge for at servicesentrene bygge opp under virksomhetens ønskede omdømme.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Vekst

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << VekststigenVekst gjennom innovasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Vekst og vekstledelse
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Bedriftens livssyklus
 • Vekstfaktorer: – Hva avgjør bedriftens vekst?
 • Kvalitet – en viktig del av vekstbegrepet
 • Vekstmål
 • Vekststrategi
 • Vekststrategien er en del av forretningsstrategien
 • Marked eller lokalisasjon: – To essensielle målgruppe og vekststrategier
 • Ekspansjonmatrisen
 • Vekststigen
 • Organisk vekst
 • Vekst gjennom innovasjon
 • Filialforetak (kjede-eide filialer/egne utsalgssteder)
 • Medlemskjede (frivillig kjede)
 • Franchise & franchisekjede
 • Fusjon og oppkjøp
 • Allianse
 • Vekststrategier for et merke