Domene og webhotell fra OnNet.no

For å sikre sin egen økonomiske fremtid trenger vi alle flere ulike typer forsikringer. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke du trenger for å sikre din egen økonomiske fremtid.

Innholdsfortegnelse

Hva er en forsikring?

Forsikring er en måte å sikre seg (Wikipedia):

økonomisk ved tap av eiendeler ved skade eller tap på et forsikringsobjekt eller helse.

Rent teknisk er en forsikring en deling av risiko mellom flere forsikringstakere gjennom f.eks. et forsikringsselskap. Hver enkelt forsikringstager (du) betaler en mindre forsikringspremie som sammen med andres tilsvarende forsikringspremier blir til et fond som benyttes til å betale erstatninger til de forsikrede (deg).

Offentlig og privat forsikring

Vi skiller mellom offentlig og privat forsikring:

  • Offentlig forsikring – en forsking myndighetene har gitt folketrygdloven for å sikre liv og helse til alle landets borgere eller rettere sagt de borgerne som omfattes av denne offentlige forsikringen. Eksempler på offentlige forsikringer i Norge er sykepenger og uføretrygd. 
  • Privat forsikring – en forsikring som tilbys av de private forsikringsselskaper i form av ulike typer skade- og personforsikring.

De offentlige forsikringene er det lite du kan gjøre med, men de private må du inngå selv og er det som til syvende og sist avgjør hvor godt du er forsikret mot økonomiske uhell og helsemessige skader.

Skadeforsikring og personforsikring

Det finnes en mengde ulike private forskinger. Et grovskille er å gruppere disse forsikringene inn i skadeforsikring og personforsikring. Forskjellen mellom dem kan forklares slik:

Skadeforsikring dekker:Personforsikring dekker:

– Skade eller tap av ting

– Rettigheter eller andre fordeler

– Erstatningsansvar eller kostnader

– Andre ting som ikke er personforsikring

– Tap av verdier ved død

– Tap av verdier ved ulykke

– Tap av verdier som følge av sykdom som ikke er yrkesrelatert

Skadeforsikringer

Skadeforsikring benyttes for å forsikre eiendeler som f.eks. kjøretøy, båt, bolig, o.l. Yrkesskadeforsikring er også en skadeforsiking selv om det er en forsikring av personer. De vanligste forsikringene i denne kategorien er:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.