Domene og webhotell fra OnNet.no

For en bedrift som produserer eller selger flere produkter er det en viktig del av kostnadsanalysen å finne frem til hvilke kostnader de enkelte produktene påfører bedriften.

Hva er en kostnadsbærer?

Dette har betydning i forbindelse med kostnads kontroll, da det kan være aktuelt å øke produksjonen av produkter som medfører relativt lave kostnader og redusere eller kutte ut produksjonen av produkter som påfører bedriften høye kostnader. Videre har det betydning i forbindelse med prissetting fordi hvert enkelt produkt bør bære de kostnadene de medfører. Bedriftens produkter, tjenester og aktiviteter får derfor ofte betegnelsen kostnadsbærere.

Hva er en direkte og indirekte kostnad?

En del av denne analysen gjøres ved å gruppere kostnadene i direkte og indirekte kostnader.

kostnader

Direkte kostnader er kostnader som kan føres direkte tilbake til kostnadsbærerne, mens indirekte kostnader er kostnader som ikke kan relateres direkte til en kostnadsbærere. Typiske kostnader i denne kategorien er felleskostnader som strøm og husleie.

Tilsammen utgjør virksomhetens direkte og indirekte kostnader virksomhetens totale kostnader.

direkte-indirekte-kostnader

Såvel de direkte og indirekte kostnadene kan deles inn i faste kostnader og variable kostnader, slik som vist i modellen over.

Forskjellen mellom direkte- og indirekte kostnader kan forklares slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss