Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 10 artikler om Outsourcing

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Før det er mulig å sette bort en eller flere støttetjenester gjennom tjenesteutsetting trenger virksomheten en utkontrakteringstrategi.

En utkontrakteringstrategi er:

“En plan som angir hva som skal tjenesteutsettes, hvordan tjenesteutsettelseforløpet skal skje og hvordan de tjenesteutsatte tjenestene skal integreres med virksomhetens øvrige verdiskapningprosesser”

Utkontrakteringstrategien formål er:

“å angi hvordan virksomheten kan forbedre sin lønnsomhet og øke sine konkurransefortrinn ved å la andre selskaper utføre en eller flere støtteaktiviteter som virksomheten selv utfører idag”

Utkontrakteringstrategien kan beskrives i form av en tidsakse og en funksjonsakse.

Tidsakse

Innenfor tidsaksen er vi opptatt av tjenesteutsettelseforløpet. Med tjenesteutsettelseforløp menes:

Tiden fra noen begynner å vurdere en tjenesteutsetting til den er blitt en del av organisasjonens normale drift

Dette forløpet kan deles inn i fire etapper:

 1. forberede
 2. avtale
 3. overføre
 4. industrialisere

Gjennomføringen av de tre første etappene kan med fordel organiseres som et prosjekt. De skiller seg fra organisasjonens ordinære drift, og har lett definerbare start- og stoppunkter. Dermed er de to viktigste kriteriene for å definere et prosjekt oppfylt. Fjerde etappe er mindre egnet for prosjektorganisering (Aase 2005,37-38).

Funksjonsakse

Tjenesteutsettelseforløpets funksjonsakse består av fire parallelle løp:

 1. organisasjonsløp
 2. systemløp
 3. personalløp
 4. kommersielt løp

Store organisasjoner velger gjerne å gjennomføre tjenesteutsettelsen som delprosjekter. Mindre organisasjoner kan nøye seg med å samle alt i et felles prosjekt (Aase 2005,38).

Du leser nå artikkelserien: Outsourcing

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Tjenesteutsetting som konkurransefortrinnOrganisasjonsforløp >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Outsourcing (Tjenesteutsetting / Utkontraktering)
 • Fordeler og ulemper med outsourcing (tjenesteutsetting)
 • Tjenesteutsetting som konkurransefortrinn
 • Utkontrakteringstrategi og tjenesteutsettingforløpet
 • Organisasjonsforløp
 • Personalløpet
 • Systemløpet
 • Det kommersielle løpet
 • Kommunikasjon
 • Lovverket om tjenesteutsetting
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.