Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 9 artikler om Søke jobb

CV
Photo by Ben Mullins

Når du skal søke på en ledig stilling er det vanlig at du leverer arbeidsgiveren en jobbsøknad og en CV som utfyller hverandre. Start med CV-en først, da dette gjør det enklere å skrive jobbsøknaden.

Hva er en CV?

En CV er en forkortelse for curriculum vitae, og er et sammendrag av ditt livsløp i yrkeslivet. CV-en skal være en kort og punktvis oversikt over din utdannelse, kurs, yrkeserfaring og andre relevante ting for stillingen du søker på. CV-en legger du ved som et vedlegg til jobbsøknaden.

Det er viktig at du bruker god tid på å skrive CV-en. Dette fordi dette normalt er det første arbeidsgiveren ser på for å sortere ut hvilke søknader som blir lest. Er CV-en mangelfull eller uoversiktlig blir jobbsøknaden heller ikke lest.

Tilpass CV-en

Ikke bruk en standard CV som du legger ved alle jobbsøknader. Tilpass heller CV-en etter stillingen du søker på. Dette er spesielt viktig når du blir litt eldre og begynner å få mye allsidig arbeidserfaring og utdanning. Unngå at CV-en blir full av informasjon som ikke er aktuell for stillingen du søker på. Gå igjennom CV-en og sørg for at den kun inneholder informasjon som du selv anser som relvant for stillingen.

Tett alle hullene i CV-en din

Sørg for at du ikke har noen hull i CV-en din. Alle årene må være der hvis du skal unngå spesielt fokus på de periodene du eventuelt ikke var i jobb. Uansett hva som skjedde i perioden du ikke var i arbeid så fikk du uansett noe ut av det. Før dette opp på CV-en.

Hva må en CV inneholde?

Dette må du ha med i CV-en: 

 1. Kontaktinformasjon
 2. Nøkkelkvalifikasjoner, profil eller sammendrag
 3. Arbeidserfaring
 4. Utdanning
 5. Annen relevant erfaring; f.eks sertifiseringer, kurs, frivillig arbeid, verv o.l
 6. Språk og evt. digitale verktøy
 7. Referanser

Kontaktinformasjon

CV-en bør starte med kontaktinformasjon:

 • Navn og gjerne alder
 • Sivilstatus og antall barn
 • Postadresse
 • E-post
 • Mobilnummer
 • LinkedIn-profil (pass på at denne profilen er oppdatert)

Bilde eller ikke bilde?

I dag inkluderer omtrent halvparten et bilde av seg selv i sin CV. Om du ønsker å inkludere et bilde av deg selv eller ikke er en smaksak, men et bilde gjør det lettere å huske deg. Pass bare på at du bruker et nøytralt og tillitsvekkende bilde av deg selv. Plasser bildet øverst i CV-en sammen med kontaktinformasjonen.

Nøkkelkvalifikasjoner, profil eller sammendrag

Etter kontaktinformasjonen kommer du med dine nøkkelkvalifikasjoner, også kalt profil eller sammendrag. Dette avsnittet er det som skal “selge” deg inn som den rette kandidaten og sikre at du får et jobbintervju.

Ettersom dette avsnittet er så viktig bør du tilpasse dette avsnittet til den stillingen du søker på. 

Vær konkret og trekk fram din spisskompetanse, ferdigheter og egenskaper, som er relevante for stillingen du søker. Teksten bør ikke være mer enn 4-6 linjer. Bruk gjerne stikkordsform

Søker du på en stilling innenfor kontor og økonomi, kan et sammendrag for eksempel inneholde:

 • 2 års erfaring med saksbehandling og ansvar for egen kundeportefølje.
 • 8 års erfaring som frivillig besøkskontakt for Røde Kors. Jobben har gjort meg omgjengelig, imøtekommende og serviceinnstilt.
 • Årstudium innenfor økonomi, i tillegg to kveldskurs i Excel.

Utdanning

Start med den utdanningen du tok sist. Fag eller navn på utdanningen må være med. Oppgi lærested og når utdanningen startet og sluttet. Få frem hvilken grad du har og hvilken spesialisering du har.

Her kan du også ta med relevante fag eller andre detaljer som kan være aktuelt for stillingen du søker. Vurder å ta med tittelen på oppgaven, og eventuelt oppnådde resultater. Metoden du brukte kan også ofte være nyttig.

Begynner det å bli lenge siden, eller du tenker at detaljene ikke lenger er relevante, kan du etter hvert korte ned.

Fagbrev/svennebrev, mesterbrev og autorisasjon

Har du tatt yrkesfaglig utdanning og har fagbrev eller svennebrev, bør du legge det inn i CV-en.

Kurs

Kurs viser arbeidsgiver at du er opptatt av å holde deg oppdatert. Før opp de kurs som er relevante for stillingen du søker. Har du tatt et regnskapskurs, er det relevant for økonomistillinger. Har du veldig mange kurs, bør du fjerne de som ikke er relevante.

Sertifiseringer og sertifikater

Angi også hvilke sertifiseringer og sertifikater du har på din CV, hvis dette er relevant for stillingen. Har du førerkort på bil, truck e.l. bør dette også tas med. Spesielt hvis dette er nødvendig for å få stillingen.

Arbeidserfaring

Dette avsnittet må minimum inneholde tidsperiode, stillingstittel, arbeidsgiver, og eventuelt by/land. 

Vær nøyaktig med tidsangivelsen og ta med fra måned/år til måned/år. Vis på en enkel og oversiktlig måte hvor lenge du har jobbet i de ulike stillingene. List opp stillingene i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at nyeste stilling kommer først. Arbeidsgiveren får da en rask oversikt over dine siste erfaringer og den viser karriereutviklingen på en god måte.

Stillinger som er relevante bør du beskrive mer enn tidsrom, arbeidsgiver og tittel. For eksempel kan du ta med:

 • Hva har vært ditt ansvarsområde
 • Hvilke arbeidsmetoder har du brukt
 • Hva oppnådde du i stillingen, har du helt kort noen resultater å vise til.

Ta gjerne med all arbeidserfaring du har, men pass på å få frem det som er relevant for stillingen. Har du mange mindre relevante småjobber kan du gjerne gruppere disse. Unngå for internt språk eller ukjente forkortelser, er rådene Tekna.no gir på sidene sine.

Verv

Har du erfaring fra for eksempel verv eller frivillig arbeid, bør du inkludere det. Spesielt hvis dette medførte ansvar. Tillitsverv fra skole, idrett, borettslag og lignende viser at du er villig til å påta deg ansvar, er utadvendt og engasjert. Verv kan dermed gi et positivt inntrykk av deg.

Språk

Før opp språk du behersker, og på hvilket nivå muntlig og skriftlig. Husk å ta med førstespråket ditt (morsmål).

Digitale verktøy

Hvis det er relevant for stillingen kan du ta med hvilke digitale verktøy, plattformer, programmer eller programmeringsspråk du bruker/behersker. I de fleste tilfeller er det unødvendig å sette opp at du bruker MS Office-programmer eller tilsvarende.

Fritidsinteresser

Selv om dette ikke er noe du må ha med kan det allikevel gi arbeidsgiveren et bilde av hvem du er. Dette er spesialt aktuelt hvis noen av disse fritidsinterssene er relevant for stillingen du søker. Søker du på din første jobb har du ikke så mye å skrive på CV-en. Det kan da være lurt å ta med litt om dine fritidsinteresser.

Referanser

Referanser bør KUN tas med hvis du har avklart med referansepersonene dine at de vil bli kontaktet, ellers bør det stå “Referanse oppgis på forespørsel”. Vær kritisk til hvem du oppgir som referanse. Det viktigste er at de kjenner deg godt og er positivt innstilt til deg.

Vitnemål og attester

Vitnemål og attester trenger du ikke å sende sammen med jobbsøknaden og CV-en med mindre dette står angitt i stilling ledig annonsen.

Lever aldri fra deg originale dokumenter. Gi kun fra deg kopierte vitnemål som er attestert med stempel og underskrift at kopien er riktig, hvis arbeidsgiveren krever dette.

Formatering

 • Bruk hvitt A4 ark.
 • Maks to sider. Angi ditt navn på begge sidene hvis du bruker to sider for å unngå at arbeidsgiveren sitter igjen med en navnløs side.
 • Omvendt kronologisk rekkefølge (siste/nyeste først).
 • 1 tomme marger (topp, bunn, venstre og høyre).
 • Bruk samme skrifttype på CV og søknad. Skriftsstørrelse 10-12.
 • Bruk Word- eller PDF format dersom du skal sende CV-en på e-post eller laste den opp til en portal.

Eksempler og maler

Tar du et raskt Google-søk etter CV maler finner du hundrevis av nettsteder du kan bruke for å lage en profesjonell CV. Om du benytter deg av en av disse verktøyene eller lager den selv er en smaksak.

Du leser nå artikkelserien: Søke jobb

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Åpen søknad – slik skriver du denDen komplette jobbintervju guiden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Slik søker du jobb
 • Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?
 • Karriereplanlegging – Hva slags jobb ønsker du og er du kvalifisert?
 • Finn ledige stillinger
 • Før du skriver jobbsøknaden
 • Slik skriver du en god jobbsøknad
 • Åpen søknad – slik skriver du den
 • CV – hva må en god CV inneholde?
 • Den komplette jobbintervju guiden