Enhet (entitet) / Utvalgsenhet

Enhet kan, og blir ofte, byttet ut med begrepet enitet. Enhetene er de eller det vi skal studere eller observere