Domene og webhotell fra OnNet.no

De fleste er klar over at utseende til mennesket først og fremst er arvelig bestemt. Barnets utseende vil alltid bli en blanding av egenskapene til barnets biologiske mor og far. Men det er ikke bare utseende som er arvelig bestemt. En rekke atferdsvariabler er også arvelig bestemt. F.eks. instinkter, drifter, temperament og til dels intelligens.

Fra naturens side har mennesket fått evnen til å tenke (intelligens) og en uvanlig god tilpasningsevne, samt evnen til å gå oppreist og gripe gjenstander. Det gjør mennesket overlegen dyrene, som kun har instinktene til å lede seg. Men i likhet med dyrene har også menneskene en rekke medfødte instinkter som styrer valgene og atferden vår i mange sammenhenger.

Instinker

Våre instinkter er nedarvede biologiske og ulærte handlingsmønstre som ligger forhåndsprogrammert i hjernen fra vi er født. En biologisk arv vi får fra våre foreldre og som gjør seg synlig i form av umiddelbare og automatiske reaksjoner (handlinger) som har som formål å beskytte oss og holde oss i live. Et nedarvet atferdsmønster som kommer fra nerveimpulser fra hjernen og som er utløst av et stimuli, f.eks. en lyd, berøring, bevegelse, farge eller duft, som oppfattes gjennom sanseapparatet. 

Selve begrepet instinkt kommer fra det latinske ordet “instinctus” som betyr “å handle fornuftig uten å egentlig vite hvorfor”

Den mest kjente instinkt-teori ble fremsatt av William McDougall. Han hevdet at hvert instinkt har tre forskjellige faser (SNL.no):

  1. instinkt får oss til å legge merke til enkelte ting og situasjoner fremfor andre (vi legger instinktivt merke til farlige situasjoner, selv om dette ofte kan være vanskelig uten at vi har lært hva som er farlig. Noe som bryter med instinktenes forutsetning om ulærte handlingsmønstre)
  2. vekker følelser som er spesielle for hvert instinkt (vi føler oss umiddelbart redde når vi føler at jorden begynner å skjelve kraftig som et resultat av et jordskjelv)
  3. driver oss til en umiddelbar handling.

For eksempel har vi fra naturens side fått instinkter som gjør at vi blir redde og flykte i visse situasjoner, mens vi blir sint og kjempe i andre. Dette er et grunnleggende overlevelsesinstinkt som også inkluderer å unngå farlige situasjoner, spise og søke ly. Men det er ikke bare disse instinktene mennesket har mente McDougall. Vi har også en rekke andre instinkter som f.eks:

  • Nysgjerrighet og avsky
  • Selvhevdelse og selvunderkastelses instinkt
  • Flokkinstinkt
  • Kjønnsinstinkt
  • Foreldre- og forplantningsinstinkt

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss