Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 8 av 15 artikler om Aksjemarkedet

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Hva er en EFT?

ETF er en forkortelse for:

“Exchange Traded Fund” eller “børsnoterte fond” på norsk.

En børsnoterte fond (EFT) en sammensetting av verdipapirer som følger en underliggende indeks på samme måte som indeksfond. Sammensetningen kan bestå av aksjer, obligasjoner, råvarer, eller en kombinasjon av disse. Denne sammensetningen følger en underliggende indeks. Gjennom en EFT kan du eksponere deg mot enkeltmarkeder, eller få en bred internasjonal eksponering. 

En begrensning for deg som investor er at du kun kan kjøpe hele andeler. Du kan dermed ikke handle deler av andeler, som i vanlige fond.

ETF gir kontinuerlig prisinformasjon

Et børsnotert fond (ETF) skiller seg ut fra et vanlig fond ved at fondet er børsnotert slik at du kan handle fondet på børsen på samme måte som aksjer. Dette gjør at prisen på en ETF endrer seg forløpende gjennom en handelsdag, ettersom andeler i fondet kjøpes og selges direkte i markedet. Dette skiller en EFT fra vanlige aksjefond som du ikke kan handle på børsen, og som vanligvis bare handles én gang om dagen etter at markedene er stengt.

Dette er et viktig aspekt for tradere som reagerer på prisendringer gjennom dagen.

Du kan shorte ETF

I motsetning til vanlige aksjefond er det mulig å shorte en EFTF, dvs. sette penger på at det børsnoterte fondet vil synke, og handle på margin (handle med gjeld).

Daglig oversikt over hva fondet inneholder

I motsetning til et vanlig aksjefond som sjelden oppdaterer listen over hvilke aksjer fondet består av, gir en ETF oss daglig oversikt over hva fondet inneholder. 

Hvem passer børsnoterte fond (ETF) for?

For tradere er det ingen tvil om at ETF er det beste fondsproduktet hvis du vil spekulere i indekser eller sektorer. Realtid kursinformasjon, ingen ventetid om du vil ut eller inn i et produkt, mulig å shorte og du kan handle på margin. Alle egenskapene en trader ser etter.

Exchange Traded Funds passer for alle som:

 • ønsker å spre risiko, på en kostnadseffektiv måte
 • ønsker å investere i markeder det ellers er vanskelig å få tilgang til
 • vil unngå risikoen med å investere i enkeltselskaper

Mange ETF å velge mellom

Det finnes idag utrolig mange EFT å velge mellom. Nordnet har f.eks. på sidene sine hele 1500 ulike børsnoterte fond (EFT) du kan velge mellom.

Kostade knyttet til ETF

Kjøper du en ETF påløper følgende kostnader:

 • Kurtasje
 • Løpende kostnader (forvaltningsvgift)

På linje med et fond så har ETFer vanligvis en forvaltningsavgift. Denne er i gjennomsnitt lavere enn for aktive fond, mer på linje med et indeksfond. Dette fordi ETFer ofte har en systematisk investeringsstrategi, som å følge en indeks slavisk – akkurat som et indeksfond. På den andre siden må du betale en kurtasje ved kjøp og salg, og spread. Disse avgiftene har du ikke når du kjøper et aksjefond.

Når du kjøper en aksje eller en ETF så kjøper du på selgerkursen i markedet. Etter du har kjøpt fra en selger i markedet, kan du selge din ETF andel tilbake til kjøpere i markedet.

Hvor høy risiko er det i en ETF?

Risikoen til en ETF varierer, fra lav til høy, avhengig av hvilke underliggende markeder, indekser og verdipapirer den aktuelle ETF-en er knyttet opp mot. Du må derfor studere hva ETF-en er knyttet opp mot for å avgjøre markedsrisikoen.

Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << IndeksfondAksjonæravtale >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjekurs
 • Aksjefond
 • Indeksfond
 • Børsnoterte fond (ETF)
 • Aksjonæravtale
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)
 • Børsen
 • Finanstilsynet – finansmarkedets overvåking og kontrollorgan
 • Investor relations