agenturer.no

    Denne artikkelen er del 22 av 30 artikler om Finansiering

Venture kapital

Hva er risikokapital (venture capital)?

Risikokapital eller venture capital som det også omtales, vil si at en person eller et privat selskap går inn med penger mot en eierandel i selskapet eller i form av et konvertibelt lån som senere kan gjøres om til aksjer.

Ventureselskapene investerer i selskaper som er i etableringsfasen, og som har høyt vekstpotensial. I tillegg til penger, bidrar de ofte med kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap i selskapene de investerer i.

Det finnes idag en mengd ulike profesjonelle venture capital selskaper som har spesialisert seg på  å gå inn i nyetablerte selskaper med såkorn kapital som kan gi stor fremtidig avkastning. Bak disse venture capital selskapene står gjerne institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

For å sikre sin investering går disse venture capital selskapen ikke bare inn med egenkapital og konvertible lån, men de tar også gjerne aktivt del i den videre forretningsutviklingen. Det kan de gjøre på mange ulike måter. Alt fra å gå inn med ett eller flere styremedlemmer til å ta seg av forhandlinger av kontrakter med leverandører og lignende. I tillegg har de et nettverk de kan spille på og stille aktører til disposisjon i den prosessen selskapet skal igjennom.

Venture kapital markedet er og har alltid vært “trangt“. Det vil si vanskelig tilgjengelig. Grunderselskaper er dessverre sjelden investorenes favoritt når de skal vurdere nye investerings muligheter. 

Selskapet må ha nådd kritisk driftfase

I tidligere tider sa man at med forretningsplanen kan man friste en investor. I dag er ikke det mulig. Idag må ideen ha materialisert seg i et selskap som har nådd driftsfasen og begynt å bevise at ideen er liv laga før en investor vil gå inn med venture capital.

Ideen må være en innovasjon med et stort fortjeneste potensial

Skal du lykkes med å trekke til deg venture capital må forretningsideen din være en innovasjon og ikke bare en tradisjonell etablering av en virksomhet som gjør det samme som andre virksomheter gjør.

At forretningsideen er en innovasjon er imidlertid ikke nok for å trekke til seg venture capital. Forretningsideen må også ha en svært stort fortjeneste potensial, dvs. en stor potensiell oppside for investorene. Dette fordi investorene vil alltid anse nyetableringer som svært risikofylte prosjekter. Føler investorene at den potensielle oppsiden er stor i forhold til risikoen de tar, vil investorene ikke gå inn i selskapet med venture capital.

Venture-Capital-Process-Infograph

Hva kjennetegner venture capital selskapene?

Venture Capital selskaper har følgende kjennetegn:

Risikospredning

Venture Capital selskapene vet at kun 1 av 5 selskaper statistisk sett vil lykkes og gi tilbake investeringen. De er derfor opptatt av å foreta en risikospredning i sine investeringer slik at de ikke taper alt hvis ett av selskapene de går inn i går konkurs.

Normalt investerer de derfor i et gruppeformat, hvor flere investorer kombinerer sine investeringer i et stort fond som investerer i mange forskjellige selskaper. Ved å investere i dette gruppeformatet sprer investorene dermed risikoen over flere investeringer, i stedet for å ta sjansen på å sette alle pengene i én.

Stort potensial

Siden kun 1 av 5 investeringer vil lykkes, er venture capital selskapene opptatt av at forretningsideen har et så stort fortjenestepotensial for dem at hver suksess historie veier opp for de fire andre mislykkede investeringene. Kun da kan disse selskapene gi sine eiere en fortjeneste som overgår markedsrenten som investorene uansett ville vært garantert.

En velutviklet forretningsplan

For at investorer skal kunne forstå din forretningide kreves det at du har utviklet en skikkelig forretningsplan som forklarer dem forretningsideen, visjonen, målene og strategiene som skal følges, kapitalbehovet, risikoen, fortjenestepotensialet, ledelseteamet og markedssituasjonen. Kort sagt må du ha en plan som gir dem svar på alt de måtte lure på.

Jeg viser her til min artikkelserie om forretningsplanen for mer informasjon om hvordan du går frem for å lage en velutviklet forretningsplan.

Ledelse teamet er avgjørende

Foruten at selve forretningsideen må ha et stort potensial og selskapet må ha nådd kritisk driftfase er venture capital investorer først og fremst opptatt av ledelseteamet til selskapet. Dette fordi selv den beste ide vil mislykkes hvis arbeidet med å realisere den ledes av feil personer.

Skal du lykkes med å trekke til deg venture capital må du derfor bruke mye tid og ressurser på å sette sammen det “rette” styret og ledelsegruppen. Med det rette styret og ledelsegruppen menes et styre og lederteam som har kompetansen, erfaringen, karismaen og entusiasmen som kreves for å lykkes med grunderprosjektet over tid.

Due diligence

Ingen profesjonell investor vil investere i prosjektet og selskapet uten at de vet hva de investerer i.

Forbered deg derfor på en due diligence, spesielt hvis vi snakker om betydelige investeringer og/eller risiko. Tenk også grundig igjennom hvilken investoravtale du er villig til å inngå, og forbered gjerne ditt eget forslag til investoravtale som du presenterer for mulige investorer.

At du som grunder skjønner hvordan venture capital selskapene tenker og handler er viktig hvis du skal lykkes å tiltrekke deg dem. I neste artikkel vil jeg komme litt nærmere for hvordan du bør gå frem ovenfor investormarkedet for å tiltrekke deg deres oppmerksomhet og interesse.

 • Se oversikt over ventureselskaper hos Norsk Venturekapitalforening
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Finansiering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Venner og bekjente som investorHvordan gå frem ovenfor investormarkedet? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kapitaliseringsfasen til entreprenøren/grunderen
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Egenkapital
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Vurdering av lånesøknader
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Potensielle investorer
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Crowdfunding
 • Venner og bekjente som investor
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelsesfasen til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet