Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er risikokapital (venture capital)?

Risikokapital eller venture capital som det også omtales, vil si at en person eller et privat selskap går inn med penger mot en eierandel i selskapet eller i form av et konvertibelt lån som senere kan gjøres om til aksjer.

Ventureselskapene investerer i selskaper som er i etableringsfasen, og som har høyt vekstpotensial. I tillegg til penger, bidrar de ofte med kompetanse og nettverk gjennom aktivt eierskap i selskapene de investerer i.

Det finnes idag en mengd ulike profesjonelle venture capital selskaper som har spesialisert seg på  å gå inn i nyetablerte selskaper med såkorn kapital som kan gi stor fremtidig avkastning. Bak disse venture capital selskapene står gjerne institusjonelle investorer og formuende privatpersoner.

For å sikre sin investering går disse venture capital selskapen ikke bare inn med egenkapital og konvertible lån, men de tar også gjerne aktivt del i den videre forretningsutviklingen. Det kan de gjøre på mange ulike måter. Alt fra å gå inn med ett eller flere styremedlemmer til å ta seg av forhandlinger av kontrakter med leverandører og lignende. I tillegg har de et nettverk de kan spille på og stille aktører til disposisjon i den prosessen selskapet skal igjennom.

Venture kapital markedet er og har alltid vært “trangt“. Det vil si vanskelig tilgjengelig. Grunderselskaper er dessverre sjelden investorenes favoritt når de skal vurdere nye investerings muligheter. 

Venture kapital

Aktive eierkapitalfond («Private-Equity» fond)

Aktive eierkapitalfond, også kalt venturefond eller «Private-Equity» fond, er i hovedsak fond som investerer i selskaper som ikke er notert på børs. Fondene består av kapital fra mange ulike investorer. Investorene kan være bemidlede privatpersoner eller kapital fra institusjonelle investorer som pensjonskasser, forsikringsselskap eller andre store selskaper som ønsker å investere i vekstbedrifter.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss