Oppfølgingssøknader av patenter

De fleste av virksomheter som har registrert ett patent sier at de har levert oppfølgingssøknader til sin opprinnelige patent.

Verdsettelse av patenter og patentporteføljer

Etter å ha brukt ressurser på å finne opp, søke om patenter og håndheve sine rettigheter så er det muligens et spørsmål som gjenstår – hva er det verdt?

Bruk, salg og lisensiering av IP-rettigheter

Det er tre måter å skape verdi fra IP rettigheter. Bruk de, selg de eller lei de ut.

Patentkrenkelser

En gjennomgang av hva man kan gjøre ved patentkrenkelser.

Kartlegging av kjent teknikk

Før det er mulig å søke om å få patent på en ny teknisk løsning av et praktisk problem, må man forsikre seg om at andre ikke har registrert patent rettigheter på lignende tekniske løsninger.

Domenenavn – virksomhetens identitet på Internett

Et domenenavn fungerer som en adresse til informasjon og tjenester knyttet til en person eller en organisasjon på Internett.