Kategori: Beslutningsprosessen

En gjennomgang av beslutningsprosessen og hvordan den forløper steg for steg for å komme frem til den beste beslutningen.

risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
strategi

Implementeringstrategi og implementeringsprogram

Denne artikkelen er del 30 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 46 av 54 artikler i om Prosjektledelse

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Les mer
alternativkostnad

Alternativkostnad – en metode for å beregne lønnsomhet

Denne artikkelen er del 3 av 6 artikler i om Verdsettelse av nettsted

Denne artikkelen er del 21 av 29 artikler i om Kjøpsprosessen

Denne artikkelen er del 15 av 19 artikler i om Kostander

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Å beregne verdi utfra alternativkost betyr å kalkulere hva vil det koste å gjøre den samme oppgaven på en annen måte.

Les mer