Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Luftkvaliteten er en viktig faktor i alle servicemiljøer og arbeidslokaler og må derfor vurderes for å avgjøre bedriftens Servicescape og fysiske arbeidsmiljø. Luftkvaliteten avgjør ikke bare hvilket førsteinntrykk kunden får, men avgjør også de ansattes arbeidsevne, trivsel og helse.

Sykefravær

Mens belastningssykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær (målt i antall fraværsdager), er luftveislidelser den viktigste årsaken til korttidsfraværet. 

For mange virksomheter er korttidsfraværet ett større problem enn langtidsfraværet, fordi det gjør det vanskeligere for virksomheten å planlegge og organisere arbeidet. Ved langtidsfravær er det lettere å planlegge og kompensere for de forstyringer som kan oppstå i produksjonen til virksomheten. Det er likevel grunn til å tro at økte luftveissykdommer kan ha større effekt på produktivitet og trivsel enn på sykefraværet.


Lovverket

Lovverket pålegger alle virksomheter til å sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig. Lovverket sier at arbeidslokaler og personalrom skal ventileres slik at ubehag på grunn av lukt og forurensning unngås og helserisiko ikke oppstår.

For å oppnå dette, kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk. Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon.

Ventilasjonens formål

Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte. Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum, temperatur, trekk, fuktighet med mer.

Produksjon som gir sterk stråling fra varmekilder må gis tilstrekkelig avskjerming. Hel innbygging av slik produksjon vil være det grunnleggende prinsippet. Er dette ikke mulig, skal strålingskilden avskjermes.

Støv, røyk, gass og damp skal så langt mulig fjernes ved kilden med effektive avsug.

Vurder ventilasjonsbehovet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss