Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 7 av 18 artikler om Arbeidsmiljøet

    Denne artikkelen er del 9 av 20 artikler om Servicescape

Luftkvaliteten er en viktig faktor i alle servicemiljøer og arbeidslokaler og må derfor vurderes for å avgjøre bedriftens Servicescape og fysiske arbeidsmiljø. Luftkvaliteten avgjør ikke bare hvilket førsteinntrykk kunden får, men avgjør også de ansattes arbeidsevne, trivsel og helse.


Sykefravær

Mens belastningssykdommer er den vanligste årsaken til sykefravær (målt i antall fraværsdager), er luftveislidelser den viktigste årsaken til korttidsfraværet. 

For mange virksomheter er korttidsfraværet ett større problem enn langtidsfraværet, fordi det gjør det vanskeligere for virksomheten å planlegge og organisere arbeidet. Ved langtidsfravær er det lettere å planlegge og kompensere for de forstyringer som kan oppstå i produksjonen til virksomheten. Det er likevel grunn til å tro at økte luftveissykdommer kan ha større effekt på produktivitet og trivsel enn på sykefraværet.

Lovverket

Lovverket pålegger alle virksomheter til å sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig. Lovverket sier at arbeidslokaler og personalrom skal ventileres slik at ubehag på grunn av lukt og forurensning unngås og helserisiko ikke oppstår.

For å oppnå dette, kreves normalt mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk. Der farlige kjemikalier eller smittefarlige mikroorganismer avgis til inneluften, er det helt nødvendig med mekanisk allmennventilasjon.

Ventilasjonens formål

Ventilasjon er nødvendig for å fjerne eller tynne ut forurensninger som ikke kan unngås på annen måte. Ventilasjon er også nødvendig for å oppnå et tilfredsstillende inneklima med hensyn til luftvolum, temperatur, trekk, fuktighet med mer.

Produksjon som gir sterk stråling fra varmekilder må gis tilstrekkelig avskjerming. Hel innbygging av slik produksjon vil være det grunnleggende prinsippet. Er dette ikke mulig, skal strålingskilden avskjermes.

Støv, røyk, gass og damp skal så langt mulig fjernes ved kilden med effektive avsug.

Vurder ventilasjonsbehovet

Virksomheten bør vurdere ventilasjonsbehovet ut fra forurensning knyttet til tre forhold:

 • Personbelastning: Forurensing fra personer betinger en luftmengde på 7-10 l/s per person.
 • Bygning, interiør og installasjoner: Avdamping fra byggematerialer øker ventilasjonsbehovet med 0,7-2,5 l/s per m2 gulv. Nye materialer gir sterkest avdamping.
 • Arbeid eller prosess: Enhver forurensende aktivitet tilsier et tillegg i luftmengden dersom ikke effektive tiltak hindrer utslipp til luften. Generelt bør luftbevegelsen gå fra ren til uren sone.

Ventilasjonssystem ved farlige kjemikalier

I virksomheter hvor farlige kjemikalier avgis  til inneluften, må virksomheten sørge for at ventilasjonssystemet utformes og dimensjoneres slik at konsentrasjonen av kjemikalier holdes på et fullt forsvarlig nivå. Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende kjemikalier, er ikke tillatt.

Feil ved ventilasjon og prosessavsug skal automatisk varsles dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Ventilasjonskonsulenter kan hjelpe

Virksomheten bør søke bistand hos en ventilasjonskonsulent for å utforme og dimensjonere et ventilasjonsanlegg. Det er viktig at konsulenten kjenner til hvor i lokalet de forskjellige arbeidsoperasjonene utføres. Konsulenten må også få opplysninger om forurensningskilder som krever prosesstilpasset ventilasjon.

Regelverk

Kilder:

 • http://www.regelhjelp.no/no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Kravlister/Kontorvirksomhet—arbeidsmiljo/Allmennventilasjon—kontor/?bransjeid=7981
Du leser nå artikkelserien: Arbeidsmiljøet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Arbeidstemperatur (riktig innetemperatur)Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Arbeidsmiljø
 • Miljøpsykologi
 • Bedriften som et teater
 • Krav til arbeidslokale
 • Fargevalg for arbeidslokaler og servicemiljø
 • Arbeidstemperatur (riktig innetemperatur)
 • Klima og ventilasjon (luftkvalitet)
 • Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler
 • Støy i service- og arbeidsmiljø
 • Musikk og duft i service – og arbeidsmiljø
 • Arbeidsutstyr
 • Arbeid ved dataskjerm
 • Arbeidsstilling
 • Kjemikalier på arbeidsplassen
 • Forurensning
 • Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)
 • Brann- og eksplosjonsvern
 • Rømningsveier
 • Du leser nå artikkelserien: Servicescape

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Arbeidstemperatur (riktig innetemperatur)Støy i service- og arbeidsmiljø >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Servicescape – bedriftens fysiske omgivelser
 • Servicescape design, typer og roller
 • Miljøpsykologi
 • Servicescape modellen
 • Den utvidede servicescape modellen
 • Beliggenhet (location, location, location)
 • Krav til arbeidslokale
 • Arbeidstemperatur (riktig innetemperatur)
 • Klima og ventilasjon (luftkvalitet)
 • Støy i service- og arbeidsmiljø
 • Fargevalg for arbeidslokaler og servicemiljø
 • Belysning av servicemiljø og arbeidslokaler
 • Musikk og duft i service – og arbeidsmiljø
 • Møte og scenen (bordplassering m.m.)
 • Skilting og uniformering av lokale
 • Uniform og kleskode
 • Arbeidsutstyr
 • Arbeid ved dataskjerm
 • Arbeidsstilling
 • Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)