Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

markedsplass

Kundens rolle

Markedsføring er å bringe et produkt eller tjeneste til et marked hvor selgeren kan møte sine kunder for å bytte verdier hvis de blir enige om byggeforholdet. Det vil si bli enige om hvor mye penger kunden skal betale for produktet. For at det skal være mulig å markedsføre noe må vi dermed ha tre ting:

 1. et produkt eller tjeneste som kan dekke et behov eller løse et problem kunden har.
 2. kunder som har behov eller problem produktet eller tjenesten kan dekke eller løse. 
 3. et marked hvor kunden og selgeren kan møtes for å bytte verdier.

Siden kundene står for virksomhetens inntekter, har ingen enkeltaktør i markedsystemmet større makt enn kundene. Om virksomheten blir en suksess eller ikke, vil til syvende og sist alltid bli et spørsmål om virksomheten er flinkere enn konkurrentene til å tilfredsstille kundenes behov, ønsker og forventninger.

Av den grunn setter de fleste virksomheter i dag kunden i sentrum, og innrette virksomheten sin etter kundene. Dette for å unngå at virksomheten havner i disharmoni med markedet, eller rettere sagt i disharmoni med kundens behov, problem, krav, forventninger og preferanser.

Enhver entreprenør, markedsfører, selger og strategisk planlegger bør derfor alltid innkludere en grundig kundeanalyse i forbindelse med situasjonsanalysen av markedssystemet. 


Hva er en kundeanalyse?

Med kundeanalyse menes:

“En analyse av virksomhetens kundegrunnlag”

En kundeanalyse skal gi svar på spørsmål av typen:

 • Hvem er den typiske kunden?
 • Hvilket markedssegment retter virksomheten seg mot?
 • Hvor mange og kjøpesterke er disse kundene?
 • Hva kjennetegner disse kundene?
 • Hvordan kan vi identifisere og nå dem med vår markedsføring?
 • Hvilke behov, problemer, krav og forventninger har de til verditilbudet?
 • Hvilke evalueringskriterier vektlegger de når de skal kjøpe noe?
 • Hvordan tilfredsstiller virksomheten disse forventningene på en bedre måte enn det konkurrenten er istand til idag?
 • Hvor dyktig er virksomheten på de beslutningskriteriene som betyr mest for kunden?

Her teller det lite hva vi selv mener. Vi må gå ut i felten og spørre potensielle kunder om hva de mener om dette.

For en entreprenør som vurdererer å gå inn i et marked med en ny forretningside er denne delen av situasjonanalysen kritisk. Her vil entreprenøren ønske å finne svar på spørsmål av typen:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.