Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Kjernefaktorer

Kjernefaktorer er faktorer som må være tilstede for å oppnå et ønsket mål. Kjernefaktorer innenfor co-creation er evnen til å skape relevante, positive og sterke
individuelle opplevelser (Nysveen, Thorbjørnsen, Pedersen 2012).


DART modellen

Prahald og Ramaswamy (2004) tar for seg fire forskjellige grunnpilarer som må være tilstede for å utnytte denne prosessen og som tilsammen utgjør DART-modellen.

DART er en forkortelse som står for:

  • Dialog
  • Access
  • Risk – benefits
  • Transparency
DART - modellen
Figur – DART- modellen (Prahalad og Ramaswamy, 2004).

Dialogue (Dialog): Dialg er essensielt for å skape verdi og blir beskrevet som den viktigste faktoren. Med dialog menes interaktive og engasjerende samtaler som byr på ideutvikling og kompetansedeling.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss