Domene og webhotell fra OnNet.no

Kjernefaktorer

Kjernefaktorer er faktorer som må være tilstede for å oppnå et ønsket mål. Kjernefaktorer innenfor co-creation er evnen til å skape relevante, positive og sterke
individuelle opplevelser (Nysveen, Thorbjørnsen, Pedersen 2012).

DART modellen

Prahald og Ramaswamy (2004) tar for seg fire forskjellige grunnpilarer som må være tilstede for å utnytte denne prosessen og som tilsammen utgjør DART-modellen.

DART er en forkortelse som står for:

  • Dialog
  • Access
  • Risk – benefits
  • Transparency
DART - modellen
Figur – DART- modellen (Prahalad og Ramaswamy, 2004).

Dialogue (Dialog): Dialg er essensielt for å skape verdi og blir beskrevet som den viktigste faktoren. Med dialog menes interaktive og engasjerende samtaler som byr på ideutvikling og kompetansedeling.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.