Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 7 av 14 artikler om Spørreskjema design

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

konstant-sumVed bruk av prioriteringer får vi en rangering av viktigheten av de ulike variablene, men vi får ikke målt hvor mye viktigere det viktigste kriteriet (prioritering nr. 1) er i forhold til det nest viktigste (prioritering nr. 2). Dette problemet kan vi løse ved å bruke en konstant sum skala.

En skala som går ut på at respondenten skal fordele en sum på ulike variabler som har betydning for spørsmålsstillingen.

Den mest benyttede fremgangsmåten å be respondenten angi hvor mange prosent betydning de ulike alternativene har for respondentens beslutning.

Prisen kan f.eks. vektlegges med 25%, mens forretningen ikke betyr mer enn 5 % for beslutningen. Ved å summere de ulike vektleggingene skal alltid summen bli 100%.

Eksempel på en en konstant sum skala prioritering er vist under.

 

Kjøpsattributter som skal rangeres etter prosentivs viktighet:

 

Respondentens konstant sum prioritering

1. Dressens farge

2. Merke og/eller designer

3. Dressens form og stoff

4. Prisen på dressen

5. Forretningen

6. Reklamen du har sett om dressen

7. Du har sett andre som har lignende dress

15%

40%

8%

25%

5%

7%

0

SUM 

100 %

En stor svakhet med denne metoden er å tro at mennesket er et 100% tenkende rassjonelt vesen, slik skalaen forutsetter. Alle beslutninger blir påvirket av sosialt press og vedkommendes følelser. Forhold som ikke kan sies å være rassjonelle.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Prioritering (Purchase Intent Scales)Utsagnmetoden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Spørreskjema og spørreskjema design
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørreskjema : Spørsmål og ordbruk
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming