Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Når vi skal velge leverandør bør vi følge denne prosessen etter av vi har gjort de analysene og vurderingene vi har vært inne på i de tidligere artiklene om leverandørvalget.

Leverandørutvelgelsen deles inn i fire faser:

  1. Behovsanalyse
  2. Prekvalifisering
  3. Selektering
  4. Ytelsesmåling

Prekvalifisering vil si å selekterer bort de leverandørene som ikke tilfredsstiller bedriftens
grunnleggende krav, som for eksempel sertifiseringskrav. Selekteringsfasen går ut på valg av leverandøren, og her legges de kritiske suksess faktorene til grunn. Cheraghi et al. (2011) sin studie viser at kvalitet, leveranse, pris og service er de mest kritiske suksess faktorene i rangert rekkefølge. Avveininger mellom kriteriene oppstår ofte som en målkonflikt. Kvaliteten blir gjerne svekket dersom man krever lave kostnader og kort leveringstid. Bedriften må dermed veie kriterier mot hverandre, og prioritere de mest kritiske kriteriene.

Start denne prosessen med å skape en klar forståelse av hvorfor du ønsker å hente inn en ny leverandør.  Utgangspunktet bør være en strategisk analyse, der vi tar utgangspunkt i selskapets forretningsstrategi, før vi avdekker viktige kriterier og kapabiliteter den nye leverandøren må oppfylle for at selskapet skal kunne nå sine strategiske mål.

Behovsanalyse 

Start denne prosessen med å utarbeide en behovsanalyse som angir:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.