Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 7 artikler om Pris- og inntektspolitikk

Med endring i prisnivået tenker vi ikke på endringer i de relative prisene, som f.eks. at arbeidskraften har blitt dyrere i forhold til vaskemaskiner, men at «alle» priser (og inntekter) har blitt «blåst» opp eller skrumpet inn. Nå er det sjelden at alle priser stiger samtidig, så for å kunne avgjøre om prisnivået har steget er det nødvendig å lage en prisindeks.

Prisindeks kan defineres som:

et veiet gjennomsnitt av utvalgte priser.

Ved å f.eks. beregne konsumprisindeksen vil vektene i indeksen tilsvare varenes budsjettandel i husholdningsbudsjettet til «indeksfamiliene».

Hvorfor trenger vi prisindekser?

Når vi f.eks. skal beregne samfunnets verdiskapning, er de reelle endringene eller volumutviklingen i størrelser som vi er mest interessert i. Siden verditallene i nasjonalregnskapet består av både pris- og volumkomponenter, vil økte priser «blåse opp» nasjonalregnskapet selv om produsert mengde er uendret. For å få et bilde av den faktiske økningen i verdiskapningen, kan man eliminere prisutslagene ved å omregne verditallene fra løpende til faste priser i nasjonalregnskapet.

Løpende priser: Dagens markedspris

Faste priser: Dagens markedspris omregnet til en fast pris. F.eks. kan alle priser regnes om til 1990 – priser

For å foreta omregninger fra løpende til faste priser, benyttes prisindekser. En prisindeks kan brukes til flere formål. F.eks.:

 • til å gi informasjon om prisutviklingen i perioden
 • som grunnlag for å beregne kompensasjon for prisstigning ved f.eks. lønns- og pensjonsjusteringer.

Det finnes mange ulike prisindekser, men den mest brukte er konsumprisindeksen.

Du leser nå artikkelserien: Pris- og inntektspolitikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Pris- og inntektspolitikkKonsumprisindeksen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris- og inntektspolitikk
 • Prisnivå og prisindekser
 • Konsumprisindeksen
 • Inflasjon og deflasjon
 • Grunner til å ta inflasjon alvorlig
 • Philips – kurven
 • Samuelson – Solow meny
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.