Etableringsfasen til selskapet


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 24 av 26 artikler om Selskapsetablering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


etableringsfasenEn gjennomgang av hva du må tenke på og gjøre i etableringsfasen av egen virksomhet.

Etableringsfasen går ut på å sette planene du laget i planleggingsfasen ut i livet. Det er nå alvoret starter.

Etablering av selskapet 

Første steg er å registrere selskapet på lovlig måte, slik at du kan opprette bankkonto og begynne å fakturere dine første kunder når de måtte komme.

Regnskap

Samtidig som selskapet registreres må åpnings regnskapet settes opp, hvis du er regnskapspliktig (noe de fleste er). De fleste grundere velger å sette bort regnskapet, ihvertfall i etableringsfasen. Det er nå også på tide å begynne å skille mellom privat økonomi og bedriftens økonomi, selv om du driver enkeltmannsforetak hvor nærings økonomi og privat økonomi blir behandlet som ett.

Økonomisystem

Selv om du velger å sette bort regnskapet må du tenke på hvilket økonomisystem, også kalt ERP-system, du ønsker til virksomheten. Spesielt gjelder dette hvis du ønsker å ta kontroll over regnskapet senere. Å kjøpe et økonomisystem er dyrt, og det er enda dyre å bytte økonomisystem senere.  Dette fordi et bytte ikke bare krever at du kjøper et nytt økonomisystem, men også at alle eksisterende regnskapsdata må flyttes over fra et økonomisystem til et annet. Dette kan ikke bare være kostbart, men kan også vise seg å være svært teknisk krevende. Tenk derfor godt igjennom valg av økonomisystem før du setter bort regnskapet og sørg for at regnskapsføreren som velges benytter seg av akkurat dette økonomisystemet, slik at dataene enkelt kan flyttes “in-house” senere.

Registrering i merverdiavgiftmanntallet

All omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftpliktig, og du skal ikke ha holdt på lenge før du når minimumsgrensen for registrerings plikt. Registreringen er gratis og gir virksomheten et MVA-nummer som bekrefter for potensielle kunder at virksomheten er registrert og betaler merverdiavgift til staten.

Leie lokaler

Så snart selskapet er registrert velger de fleste å gå videre med å leie lokalene de trenger og begynne å utstyre dem med nødvendig utstyr og inventar. Jeg viser i denne sammenheng til min artikkelserie om å leie lokaler som forklarer prosessen og risikomomentene du må være oppmerksom på.

Domene, visittkort og nettsider

Samtidig som selskapet registreres er det viktig at du sikrer det domene med samme navn, slik at du er sikret en identitet på Internett som du kan bruke i din markedsføring.

Dernest må du sette opp noen midlertidige nettsider som du kan vise til i rekrutteringen og etableringsprosessen, hvor du må inngå avtaler med en lang rekke leverandører og samarbeidspartnere. En midlertidig nettside vil her være unværlig og gi et profesjonelt inntrykk av selskapet hvis den er disent laget. 

Du trenger også visittkort som du kan dele ut til alle du møter, så dette er også noe du må skaffe deg så raskt som mulig.

Administrative oppgaver

De administrative oppgavene er antagelig noe av det kjedeligste en grunder vet om. Ingen starter et eget selskap fordi de ønsker å jobbe med regnskap eller fakturering, men uten gode administrative rutiner for virksomheten din kan vi love deg at det vil gå galt. Sett derfor opp klare rutiner for hvordan de administrative oppgavene skal løses og hvem som skal ha ansvaret for dem.

Rekruttering

For en grunderbedrift kan det by på utfordringer å klare å rekruttere  de nøkkelpersonene virksomheten er avhengig av. Dette fordi disse nøkkelmedarbeiderne normalt allerede sitter i godt betalte jobber i selskaper de trives relativt godt i. De kvier seg derfor for å slutte i denne jobben for å begynne i et nyetablert selskap med en usikker fremtid. Risikoen blir for stor for de fleste. Som grunder må man derfor legge ned ekstra mye arbeid i rekrutterings prosessen for å klare å trekke til seg de medarbeiderne man trenger, noe som krever at du gjør et forarbeid før du begynner rekrutteringen. At de fleste grundere heller ikke har noe særlig erfaring i å rekruttere nøkkelmedarbeidere går ikke situasjonen enklere.

Ansettelse og lønn

Når du endelig har fått tak i nøkkelmedarbeiderne du trenger, gjelder det å sette opp gode stillingsinstrukser og utforme gjensidig fordelaktige ansettelseskontrakter, før arbeidstakerne meldes inn i arbeidstaker registeret.    

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Selskapsetablering

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Vurdering av lånesøknaderTillatelser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / entreprenør
 • Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Gründerens 7 faser
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Kapitaliseringfasen : – Hvordan finansiere forretningsideen?
 • Egenkapital
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
 • Investeringsavtaler
 • Vurdering av lånesøknader
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Tillatelser
 • De administrative arbeidsoppgavene