Domene og webhotell fra OnNet.no

Planleggings- og kapitaliseringsfasen ender med at vi går over til en etableringsfase som går ut på å sette planen ut i livet. Det er nå alvoret starter.

Denne fasen kan illustreres slik:

Det første som må gjøres er å registrere selskapet i Foretaksregistret slik at du har et lovlig firma som er istand til å inngå avtaler i eget navn og påta seg økonomiske forpliktelser. Hva du må ha på plass før du kan registrere selskapet er avhengig av hva slags selskapsform du har valgt. Vi forutsetter her at du har valgt å etablere et aksjeselskap. 

Hva må gjøres for selskapet kan registreres?

Før det er mulig å registrere er det en del formelle ting som må være på plass. La oss derfor starte med å se litt nærmere på hva du må få på plass før det er mulig å registrere et aksjeselskap i Foretaksregisteret.

Eierstyring

Eierstyring vil si å avgjøre hvordan entreprenøren skal sikre sine og andre investorer eierinteresser i selskapet og at selskapet utvikler seg som planlagt. I praksis vil dette være et spørsmål om valg av selskapsform, prising av aksjer og eiendeler, aksjefordeling, vedtekter, aksjonæravtaler og opsjoner. 

Har man selv ikke god innsikt i disse forholdene MÅ man kontakte en forretningsadvokat som kan bistå entreprenøren igjennom dette minefeltet som avgjør entreprenørens og investorenes fremtid i selskapet.

Hvordan de endelige betingelsene blir vet entreprenøren ikke før de har fått pengene fra investorene, men dette er i hvert fall entreprenørens utgangspunkt for forhandlingene som vil skje senere i investormøter i kapitaliseringsfasen.

Valg av forretningsadvokat

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.