agenturer.no

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler om Etableringsfasen

    Denne artikkelen er del 33 av 33 artikler om Finansiering

    Denne artikkelen er del 21 av 22 artikler om Gründerskolen

    Denne artikkelen er del 16 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

Planleggings- og kapitaliseringsfasen ender med at vi går over til en etableringsfase som går ut på å sette planen ut i livet. Det er nå alvoret starter.

Denne fasen kan illustreres slik:

Det første som må gjøres er å registrere selskapet i Foretaksregistret slik at du har et lovlig firma som er istand til å inngå avtaler i eget navn og påta seg økonomiske forpliktelser. Hva du må ha på plass før du kan registrere selskapet er avhengig av hva slags selskapsform du har valgt. Vi forutsetter her at du har valgt å etablere et aksjeselskap. 

Annonse

Hva må gjøres for selskapet kan registreres?

Før det er mulig å registrere er det en del formelle ting som må være på plass. La oss derfor starte med å se litt nærmere på hva du må få på plass før det er mulig å registrere et aksjeselskap i Foretaksregisteret.

Eierstyring

Eierstyring vil si å avgjøre hvordan entreprenøren skal sikre sine og andre investorer eierinteresser i selskapet og at selskapet utvikler seg som planlagt. I praksis vil dette være et spørsmål om valg av selskapsform, prising av aksjer og eiendeler, aksjefordeling, vedtekter, aksjonæravtaler og opsjoner. 

Har man selv ikke god innsikt i disse forholdene MÅ man kontakte en forretningsadvokat som kan bistå entreprenøren igjennom dette minefeltet som avgjør entreprenørens og investorenes fremtid i selskapet.

Hvordan de endelige betingelsene blir vet entreprenøren ikke før de har fått pengene fra investorene, men dette er i hvert fall entreprenørens utgangspunkt for forhandlingene som vil skje senere i investormøter i kapitaliseringsfasen.

Valg av forretningsadvokat

Selv om det ikke er lovpålagt å ha en forretningsadvokat anbefales det at alle entreprenører skaffer seg en forretningsadvokat de kan bruke for å få juridisk bistand med de spørsmålene de lurer på underveis i registreringsprosessen. F.eks. utformingen av vedtektene, aksjonæravtalen, stiftelsemøte og leverandøravtaler. Spesielt hvis denne kompetansen ivaretas av et valgt styremedlem.

Vedtekter

Før et aksjeselskap kan registreres må selskapets vedtekter være skrevet og godkjent av stiftelsemøte. Vedtektene er selskapets “grunnlov” og et lovpålagt dokument, hvor det er muligheter til å bli enige om andre regler for styringen av selskapet enn det som fremgår av aksjeloven.

For en entreprenør er dette et viktig dokument man bør bruke litt tid på, spesielt hvis man er avhengig av å hente inn en eller flere investorer vil vil få en betydelig eierposisjon i selskapet. Jo større eierandel de får, jo viktigere er det med vedtekter som ivaretar entreprenørens interesser og mål. Spesielt viktig er det normalt å opprettholde kontrollen over styret for entreprenør i tilfeller hvor de selv blir minioritetsaksjonær. Dette kan gjøres på flere måter. F.eks. å opprette flere aksjeklasser (A og B aksjer), hvor kun A aksjene har stemmerett på generalforsamlingen, eller ved å fravike de normale simpelt flertall reglene.

Aksjonæravtale

Selv om en aksjonæravtale ikke er lovpålagt er dette også noe som bør vurderes av entreprenøren for å sikre en felles forståelse mellom aksjonærene av økonomiske faktorer som det kun finnes muntlig enighet om i dag. En aksjonæravtale er en avtale mellom aksjonærene og regulerer forholdet mellom dem.

Forretningsadresse

Selskapet trenger også en selskapsadresse før det er mulig å registrere selskapet og etablere en bankkonto. Siden selskapet ennå ikke er registrert kan selskapet heller ikke leie noen lokaler ennå. Det er derfor mest vanlig at entreprenøren bruker sin egen bostedsadresse som forretningsadresse til selskapet er registrert og fått leid seg egne forretningslokaler.

Styre

Selskapet trenger også et valgt styre før selskapet kan registreres. Hvis det ikke allerede er avklart hvem som skal sitte i styret er dette noe entreprenøren bør bruke mye tid på. Dette for å få på plass et profesjonelt styre som kan åpne dører for entreprenøren, skape tillit hos alle interessentene og fungere som rådgivere som sikrer at entreprenøren ikke går i de vanligste fellene underveis.

Daglig leder

Aksjeloven krever også at selskapet skal ha en daglig leder før selskapet kan registreres. Normalt er dette entreprenøren selv, ihvertfall i etableringsfasen, så dette er egentlig bare en formalitet i forbindelse med registreringen av selskapet i Foretaksregistret.

Bankkonto og innbetaling av aksjekapital

Før selskapet kan registreres må aksjekapitalen være innbetalt. For å kunne innbetale denne aksjekapitalen trenger selskapet en bankkonto, men siden det ikke er mulig å opprette en bankkonto uten firmaattest/organisasjonsnummer må du ta kontakt med banken personlig for å få dem til å sette opp en sperret konto i selskapets navn.

Dette gir deg et bankkontonummer aksjonærene kan bruke til å innbetale pengen og som du kan bruke for å dokumentere innbetalingen, men du kan ikke ta ut noen av disse pengene før du har mottatt et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene.

Regnskap og åpningsbalanse

Samtidig som selskapet registreres må åpningsbalansen i regnskapet settes opp, hvis du er regnskapspliktig (noe de fleste er). Du må nå ta stilling til hvem som skal føre regnskapet. De fleste grundere velger å sette bort regnskapet, ihvertfall i etableringsfasen.

Det er nå også på tide å begynne å skille mellom privat økonomi og bedriftens økonomi, selv om du driver enkeltmannsforetak hvor nærings økonomi og privat økonomi blir behandlet som ett.

Registrere selskapet

Når ovennevnte ting er på plass kan du fylle ut skjemaet for å registrere selskapet i Foretaksregisteret. Når dette er gjort vil du få til sendt en firmaattest som dokumentasjon på at selskapet er registrert på lovlig måte og du vil få et organisasjonsnummer til selskapet. Du kan nå heve den sperrede bankkontoen og begynne å inngå bindende avtaler for selskapet i selskapets navn.

Annonse

Registrering i mva og Aa-registreret

All omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftpliktig, og du skal ikke ha holdt på lenge før du når minimumsgrensen for registrerings plikt. Registreringen er gratis og gir virksomheten et MVA-nummer som bekrefter for potensielle kunder at virksomheten er registrert og betaler merverdiavgift til staten. For å kunne ansatte noen må selskapet være registrert i Aa-registeret.

Det anbefales derfor at du benytter skjemaet “Samordnet registrering” når du registrerer selskapet i Foretaksregisteret. Samordnet registrering gjør at du raskt og enkelt få registrert selskapet i alle nødvendige registrer slik at det blir klart til bruk.

Domene, visittkort og nettsider

Samtidig som selskapet registreres er det viktig at du sikrer det domene med samme navn, slik at du er sikret din identitet på Internett som du kan bruke i din markedsføring. Er foretaksnavnet eller en forkortelse av det ikke ledig bør du vurdere å skifte foretaksnavn. Dette fordi domene idag er din identitet på Internett og siden Internett blir stadig viktigere er dette omtrent et must.

Dernest må du sette opp noen midlertidige nettsider som du kan vise til i rekrutteringen og etableringsprosessen, hvor du må inngå avtaler med en lang rekke leverandører og samarbeidspartnere. En midlertidig nettside vil her være uunværlig, såfremt den gir de besøkende et profesjonelt førsteinntrykk av selskapet.

Vi anbefaler at du her leser artikkelserien om “Visuell profil” for å lære det du bør tenke på i denne sammenheng.

Du trenger også visittkort som du kan dele ut til alle du møter, så dette er også noe du må skaffe deg så raskt som mulig.

Annonse

Immaterielle rettigheter

Så snart selskapet er registrert gjelder det å sikre de immaterielle rettighetene til forretningsideen. Snakker vi om ny teknologi eller en radikal innovasjon kan det kanskje være mulig å patentbeskytte, mens design- og mønsterbeskyttelse kan være mer aktuelt i når vi snakker om immaterielle innovasjoner. Selve navnet kan uansett beskyttes ytterligere ved en varemerke registrering i forhold til den rettsbeskyttelsen registreringen av selskapet representerer. Sjekk også om forretningsideen kan beskyttes gjennom lov om opphavsrett

Har du fått forretningsideen gjennom ditt eksisterende arbeidsforhold, er det ikke sikkert at du har lov til realisere denne, da arbeidsgiveren din allerede kan eie rettighetene til den. Sett deg derfor inn i hvilke regler som gjelder for arbeidstaker oppfinnelser.

For mange kan denne beskyttelsen være noe av det viktigste de gjør i etableringsfasen hvis ideen viser seg å slå an på markedet senere.

Godkjennelser

Mange selskaper krever en eller annen godkjennelse for å kunne drive lovlig. Hvilke er helt avhengig av hva slags virksomhet vi snakker om. Hvilke godkjennelser selskapet trenger for å kunne operere lovlig er noe som ble kartlagt i planleggingsfasen. Nå er gjelder det bare å søke om å få disse tillatelsene. Noe som ofte kan ta noe tid. Av den grunn er dette noe det er viktig å ha kartlagt på forhånd og at man har tatt høyde for dette i tidsplanen for utrullingen av selskapet.

Annonse


Leverandøravtaler og samarbeidspartnere

Så snart entreprenøren har fått sitt organisasjonsnummer for selskapet gjelder det å få på plass de formelle leverandøravtalene som er fremforhandlet i planleggingsfasen og evt. avtaler med distributører og andre sentrale samarbeidspartnere selskapet er avhengig av. Selskapet er nå lovlig etablert og kan nå inngå bindende avtaler med andre selskaper og personer.

Leie lokaler

Når ovenstående punkter er unnagjort begynner de fleste grundere nå å tenke på å leie forretningslokaler til selskapet. Her er det en rekke valg som må tas, både m.h.t. lokalisering og størrelse, som selve leiekontrakten.

Innkjøp

Når lokalene er leid må de utstyret og avhengig av hva virksomheten skal holde på må det kanskje også kjøpes inn råvarer, halvfabrikata eller ferdigprodukter før selskapet kan åpne. Pengene flyr her fort, så det er kritisk at man følger budsjettene man har satt opp og bruker tid på å innhente anbud og tilbud.

Nettverksbygging

Selv om nettverksbygging har vært et prioritert område for alle entreprenører lenge før selskapet ble etablert, er denne jobben ekstra viktig nå. Dette er fordi det er nå man må begynne å høste fra det nettverket man allerede har lykkes å bygge opp og bygge dette nettverket ut videre.

Entreprenøriell markedsføring

Selv om ikke markedsføringen ut mot kundene starter før selskapet går over til driftsfasen starter markedsføringen av selskapet mot potensielle leverandører, distributører, utleiere, samarbeidspartnere og ansatte allerede nå.

Det er nå på tide å starte utrullingen av markedsplanen du laget i planleggingsfasen.

Problemet her er bare at selskapet har et enormt behov for markedsføring, men ekstremt små midler å bruke på markedsføring. Den form for markedsføring et nyetablert selskap må ty til i etableringsfasen kalles gjerne entreprenøriell markedsføring.

Denne formen for markedsføring må brukes i kombinasjon med målrettet tradisjonell markedsføring.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Etableringsfasen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Bedriftens livssyklus >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Bedriftens livssyklus
 • Oppstartsbedrifters kjennetegn
 • Utfordringer i etableringsfasen
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Styret
 • Registrer selskapet
 • Hvem skal føre regnskapet?
 • Å leie lokaler
 • Markedsføring av oppstartsbedriften
 • Entreprenøriell markedsføring
 • Du leser nå artikkelserien: Finansiering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forretningsideens kapitaliseringsfaseDriftsfasen til selskapet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Entreprenør- og grunderegenskaper
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Research fasen til entreprenøren
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forretningsideens kapitaliseringsfase
      Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan
 • Planleggingmodell for forretningsplanen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet