Domene og webhotell fra OnNet.no

I motsetning til normativ etikk som tar for seg generelle moralske regler og retningslinjer, tar anvendt etikk for seg hva som er rett og galt i forhold til en konkret sak. F.eks. i synet på abort og innvandring.

Anvendt etikk kalles også for områdeetikk, da den ofte brukes for å ha mening om hva som er rett og galt i vanskelige moralske områder i våre liv. F.eks. kan vi innen anvendt etikk snakke om: bioetikk, krigsetikk, forskningsetikk og næringslivetikk.

Til sammen forsøker de ulike områdene av den anvendte etikken å besvare spørsmål som ‘er det moralsk tillatelig med abort?’, ‘finnes det moralske regler for når og hvordan man kan føre krig?’, og ‘hvordan vi går frem for å få kundene til å velge vårt produkt fremfor konkurrerende?’.

Anvendt etikk brukes spesielt innenfor tre områder:

  1. Menneskets moralske status
  2. Dyrs moralske status
  3. Naturens moralske status

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss