Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 5 artikler om Dekningspunktanalyse

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. enhet, og beregne dekningsbidrag og dekningsgrad. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse.


Forutsetninger for DB og DG analysen

Til grunn for disse analysene ligger følgende forutsetninger:

  • de variable kostnadene er proporsjonale
  • de faste kostnadene virkelig er faste, dvs. uten sprang

Hva er dekningsbidrag?

Dekningsbidrag vil si:

hvor mye penger du har til å dekke dine faste kostnader + overskudd.

I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Hvordan beregne dekningsbidrag?

Beregning av dekningsbidrag er basert på tanken om at hvis salgsprisen på et produkt er høyere enn de variable kostnadene vil dette gi et positivt bidrag til å dekke virksomhetens faste kostnader. F.eks. husleie, regnskap, strøm og andre faste kostnader. Er dekningsbidraget større enn de faste kostnadene får man et overskudd som kan tas ut av eierne eller investeres i noe annet.

Vi får dermed disse definisjonene:

  Salgspris per enhet
– Variable enhetskostnader (inntakskost per enhet)
= Dekningsbidrag per enhet
  Total salgsinntekt
– Variable kostnader
= Samlet dekningsbidrag

Vi kan også foreta disse beregningene:

Samlet dekningsbidrag = Dekningsbidrag p.r. enhet * mengde 

I en produksjonsbedrift med direkte og indirekte kostnader vil dekningsbidraget kunne beregnes på følgende måte:

    Salgsinntekt
–  direkte materialkostnader
–  direkte lønnskostnader
–  indirekte variable kostnader
= Dekningsbidrag 

Driftsresultat

Deretter kan driftsresultatet beregnes slik:

  Dekningsbidrag
– Salgs- og administrasjonskostnader
– Avskrivninger og finanskostnader
= Driftsresultat 

Hvordan beregne dekningsgrad?

Dekningsgraden er et uttrykk for:

hvor stor del av salgsprisen p.r. enhet eller total salgsinntekt som blir igjen etter at de variable kostnadene er dekket.

Vi kan også si at dekningsgraden er:

 dekningsbidraget målt i forhold til inntekten.

Dekningsgraden kan måles i prosent av inntekten eller som et forholdstall. Begge metodene er vanlig i praksis.

Dekningsgraden beregnes i prosent slik:

Dekningsbidrag pr. enhet * 100
            Salgspris pr. enhet 

Eller slik:

Totalt dekningsbidrag * 100
Total salgsinntekt 

Dekningsgraden som forholdstall beregnes slik:

Dekningsbidrag pr. enhet
Salgspris pr. enhet 

Eller slik:

Totalt dekningsbidrag
Total salgsinntekt 

Vi kan nå foreta denne beregningen:

DB pr. enhet  = Inntekt pr.enhet * DG/100
Total DB          = Total inntekt * DG/100 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Dekningspunktanalyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Dekningspunkt/ Break-even (nullpunkt) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Dekningsbidrag (DB) og dekningsgrad (DG)
  • Dekningspunkt/ Break-even (nullpunkt)
  • Risikomargin og dekningpunktanalyse
  • Dekningsdiagram
  • Dekningspunktanalyse ved flervareproduksjon