Domene og webhotell fra OnNet.no

Til nå har vi tatt for oss analyser av kostnader. Vi skal nå ta for oss analyser som også omfatter inntekter i sin enkleste form, nemlig fast pris pr. enhet, og beregne dekningsbidrag og dekningsgrad. To sentrale begreper i enhver dekningspunkt analyse.

Forutsetninger for DB og DG analysen

Til grunn for disse analysene ligger følgende forutsetninger:

  • de variable kostnadene er proporsjonale
  • de faste kostnadene virkelig er faste, dvs. uten sprang

Hva er dekningsbidrag?

Dekningsbidrag vil si:

hvor mye penger du har til å dekke dine faste kostnader + overskudd.

I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste.

Hvordan beregne dekningsbidrag?

Beregning av dekningsbidrag er basert på tanken om at hvis salgsprisen på et produkt er høyere enn de variable kostnadene vil dette gi et positivt bidrag til å dekke virksomhetens faste kostnader. F.eks. husleie, regnskap, strøm og andre faste kostnader. Er dekningsbidraget større enn de faste kostnadene får man et overskudd som kan tas ut av eierne eller investeres i noe annet.

Vi får dermed disse definisjonene:

  Salgspris per enhet
– Variable enhetskostnader (inntakskost per enhet)
= Dekningsbidrag per enhet
  Total salgsinntekt
– Variable kostnader
= Samlet dekningsbidrag

Vi kan også foreta disse beregningene:

Samlet dekningsbidrag = Dekningsbidrag p.r. enhet * mengde 

I en produksjonsbedrift med direkte og indirekte kostnader vil dekningsbidraget kunne beregnes på følgende måte:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss