Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er forskjellen mellom salgsinntekt, omsetning og næringsinntekt?

Begrepene salgsinntekt, omsetning og næringsinntekt er tre begreper vi møter på til stadighet, men hva betyr disse begrepene og hva er forskjellen mellom dem?

Svaret er enkelt. Alle tre begrepene betyr det samme og kan derfor benyttes om hverandre. Alle tre begrepene angir normalt bedriftens totale (samlede) inntekter og kan defineres som:

Summen av alle bedriftens inntektsstrømmer

Bedriftens inntekter er dermed summen av alle de varene eller tjenestene de selger ved at de får penger tilbake, pluss alle transaksjonsinntekter, renteinntekter og andre kapitalinntekter. Bedriftens inntekter er også et tall som fremgår av virksomhetens regnskap.

Vi kan derfor sette opp følgende formel for å beregne bedriftens inntekt:

Inntekt = Pris x mengde

Om inntektene bidrar til å øke virksomhetens kapitalressurser er avhengig av om inntekten genererer et overskudd eller ikke.

Totalt inntekt

Bedriftens totalt inntekten er bedriftens samlede inntekter i en periode. Selger bedriften produkter eller tjenester kan den totale salgsinntekten beregnes slik:

Antall solgte enheter X salgspris = Totalt inntekt

Vi kan også beregne bedriftens totale inntekter ved å se på regnskapet for å summere:

   Salgsinntekter
+ Transaksjonsinntekter
+ Renteinntekter
+ Andre kapitalinntekter
= Bedriftens totale inntekt

Enhetinntekt:

Enhetinntekten henger sammen med pris begrepet, da den er et uttrykk for hvilken inntekt virksomheten får ved å selge en enhet, enten et produkt, tjeneste eller transaksjon.

Enhetinntekten beregnes slik:

Total inntekt / antall solgte enheter = Enhetinntekt (pris)

Provisjonsinntekt

Enkelte bedrifter opptrer som et mellomledd mellom produsenten og sluttbrukerne, f.eks. agenter og affilitenettverk. Deres inntekter er ofte en salgsprovisjon av omsetningen de generer. Denne provisjonsinntekten er normalt en prosentsats av salgsinntekten de generer.

Transaksjonsinntekt

Transaksjonsinntekter er inntekter bedriften får ved å gjennomføre en transaksjon. Denne inntekten kan være et fast beløp per transaksjon eller en prosentsats av transaksjonsverdien. Selv om denne form for inntekt er svært vanlig for banker, meglerhus og digitale plattformer, er det ikke bare dem som har transaksjonsinntekter. Det fleste bedrifter som fakturer sine kunder har også en transaksjonskostnad for sine kunder i form av et ekspedisjonsgebyr som gir bedriften en transaksjonsinntekt når fakturaen betales.

Renteinntekt

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss