Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Ønsker vi å få må mer kunnskap om noe enn det vi kan få ved kun direkte å betrakte verden med sansen våre, må vi tenke abstrakt. Problemet er bare at i den fysiske virkelighet finnes det kun konkrete gjenstander, mens det vi tenker og kommuniserer med er ord, eller rettere sagt: begreper. Av den grunn er det viktig at du har det klart for det hva et begrep er, og hvilket forhold som gjelder mellom virkeligheten og begrepene.

Definisjon >> Begrep

Wikipedia definerer begrep slik:

Begrep er en klart avgrenset og allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige verden. 

For at mennesker skal kunne snakke om denne forestillingen/begrepet, må det uttrykkes gjennom en term og en definisjon.


Hva er en term?

Med term menes:

forråd av ord og uttrykk som benyttes innenfor et bestemt fagområde for å uttrykke et begrep eller situasjon.

Terminologiens formål er å gjøre det lettere å kommuniser mellom personer som jobber innenfor samme fagfelt. Medisinsk personell benytter medisinske termer, jurister bruker juridisk terminologi osv.

Hva er en definisjon?

Definisjon er:

en setning som forklarer og avgrenser betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller begrep så nøyaktig som mulig. Setningen skal fungere slik at alle som leser eller hører ordet eller uttrykket skal få en sammenfallende oppfatning av hva ordet er og ikke er (betydningen).

Et begrep er ikke det samme som et ord

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss