Domene og webhotell fra OnNet.no

Merkepyramiden bygger videre der kjennskappyramiden stopper. Mens kjennskappyramiden forklarer viktigheten av å oppnå merkekjennskap og hvordan denne kjennskapen kan måles, tar merkepyramiden for seg prosessen med å bringe merket opp til evoked set og skape en god, varig kunderelasjon.

pyramide-forklaring

Merkepyramiden viser sammenhengen mellom de forskjellige merkeassosiasjonene – og illustrerer hva en virksomhet kan påvirke og hva som ligger utenfor deres kontroll. 

Merkepyramiden hjelper oss ”trinn-for-trinn” med å skape en merkevare i kundenes bevissthet. Nederst i pyramiden finner vi merkekjennskap, noe vi skal komme tilbake til senere i oppgaven i mer detalj. Videre oppover i pyramiden finner vi de konkrete egenskapene som utgjør merket og som kundene benytter til å danne seg en oppfatning om merket, til evalueringer og følelser som skaper selve holdningen, og helt opp i toppen av merkepyramiden til det forhold kundene føler de har til et merke

Merkepyramiden kan ses på som et strukturkart for å systematisk bygge opp de ønskede sterke, positive og unike assosiasjoner i målbruppens bevissthet (evoked set).

Merkepyramiden – merkets byggesteiner

merkepyramiden-oppbygning
Figur: Merkeverdikjeden, Merkevareledelse på norsk, Samuelsen, Peretz og Olsen 2010

Merkekjennskap

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.