Domene og webhotell fra OnNet.no

Budsjett
Photo by Campaign Creators

Den tradisjonelle framgangsmåten ved utarbeidelse av budsjetter er å følge kalenderåret eller regnskapsåret hvis dette avviker fra kalenderåret.

Det betyr at budsjett – tallene utarbeides en gang i året, og da for et tidsrom begrenset til kommende år. Budsjettene kan entes settes opp i et beløp for hele året, og/eller de kan være oppdelt i f.eks. halvårs-, kvartals-, månedlige- eller uketall.

Svakheten ved å binde budsjettet opp mot kalenderåret, er at jo leger ut i året man kommer, desto mer begrenset i tid blir planen. I slutten av året har  man lite igjen av planperioden. Riktignok vil man da ha begynt å utarbeide neste års budsjetter, men sluttbehandlingen av disse tar erfaringsmessig lang tid. Mesteparten av det gamle året er gjerne gått innen de nye budsjettene er gjennomarbeidet og vedtatt.

Rullende budsjettering

Denne svakheten unngår man ved såkalt rullende budsjettering. Rullende budsjettering vil si at man hele tiden budsjetterer et stykke inn i fremtiden. Sagt på en annen måte; man legger ikke budsjett for en periode, for så å vente til budsjettperioden er over før man så budsjetterer på nytt.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.