Hjem Organisasjon og ledelse Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Rengjøringsmaskiner og maskinelt renhold

Maskinelt renhold er det hjelpemiddelet som sammen med mopp, har i bidratt til å øke effektiviteten på renholdet mest med tanke på renholdstid per m².

Hvor tilgjengelig er flaten?

Å unngå støvdepot er viktig. Eksempler på typiske støvdepot er åpne hyller, toppen av frittstående garderobeskap, vinduskarmer i glassvegger som går over flere plan og eksponerte ventilasjonskanaler.

Renholdsvennlighet

Med renholdsvennlighet menes hvor lett objekter og overflater lar seg rengjøre og vedlikeholde.

Trapper

Trapper som er plassert i hovedfartsårer i et bygg er kritiske for renholdere av to grunner;

Utforming av inngangsparti

Et riktig utformet inngangsparti kan bidra til en reduksjon i renholdskostnadene på 10-15 %. Samtidig som det er virksomhetens ansikt utad.

Renhold

Renhold er en viktig støtteaktivitet i enhver virksomhet. Statistisk sett utgjør renhold og energi omtrent 25% av driftsutgiftene for en eiendom

Rom for renholdsfunksjonen

Renholdsrommet er et viktig arbeidsrom for renholderen. Et dårlig utformet renholdsrom gir begrensinger m.h.t. hvilke muligheter renholder har.