Hjem Organisasjon og ledelse Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Renhold av lokaler

Renhold er en viktig støtteaktivitet i enhver bedrift. Statistisk sett utgjør renhold og energi rundt 25% av driftsutgiftene for en eiendom.

Betaling av merverdiavgift

6 ganger i året skal alle merverdiavgiftpliktige virksomheter sende inn en omsetningsoppgave til Fylkesskattekontoret.

Hvordan registrere selskapet i merverdiavgiftsmanntallet?

Benytt skjemaet samordnet registrering for å registrere bedriften i merverdiavgiftmanntallet.

Merverdiavgift (MVA), også kalt moms

Merverdiavgift, også kalt moms eller mva, er en generell omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester som forbrukerne skal betale til staten.

Supportperspektivet

Tar for seg alt virksomheten foretar seg som ikke er direkte knyttet til den operative kjernen eller markeds enheten.