Kategori: Supportperspektivet (støtteaktiviteter)

Støv

Støv

Denne artikkelen er del 2 av 10 artikler i om Renhold

Forekomst av støv tilhører det atmosfæriske miljøet, og kan til en viss grad knyttes til det estetiske miljøet fordi støv og smuss normalt ikke hører hjemme i en fremstilling av et innbydende interiør.

Les mer