Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 20 av 22 artikler om Gründerskolen

    Denne artikkelen er del 1 av 34 artikler om Finansiering

    Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

    Denne artikkelen er del 6 av 12 artikler om Innovasjonens suksessfaktorer

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Hvor blir det av alle ideene?

Etter at man har brukt masse tid på forretningsplanen, utvikling av prototypen og det ferdige produktet, er neste store utfordring for de fleste grundere å skaffe startkapitalen som trengs for å realisere forretningsplanen. Her stopper dessverre majoriteten av nye forretningsideer idag. 

Kun 1 av 10 bedriftsider blir gjennomført og når driftsfasen. Resten stopper fordi grunderen ikke klarer å finansiere ideen sin. Kapital er derfor en av de mest kritiske suksessfaktorer for enhver entreprenør og innovasjon. 

Hvor blir det av ideene?

Å etablere en ny virksomhet og/eller realisere en ny innovasjon koster penger – ofte mye penger!!! Dette fordi vi må investere i maskiner, programvare, rekruttering, lønninger, varelager, depositumer osv, før vi i det hele tatt har tjent en eneste krone.

Kapitaliseringsfasen

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen. Kapitaliseringsfasen står dermed sentralt i planleggingsfasen før innovasjonen utvikles og selskapet etableres.

Det finnes mange måter å finansiere nye ideer, men alle metodene har sine fordeler og ulemper og ikke alle mulighetene er tilgjengelig for alle. Det gjelder derfor å finne den måten som passer din situasjon best.

I de påfølgende artiklene skal vi se litt nærmere på hvordan vi kan gå frem for å finansiere selskapet som skal etableres.

Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Partnerfasen til entreprenørenEtableringsfasen til selskapet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Entreprenørskap
 • Entreprenør / gründer – funksjon, oppgaver og forskjeller
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Entreprenør egenskaper (ferdigheter og evner)
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming?
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Finansiering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Kapital >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kapital
 • Egenkapital
 • Gjeld
 • Langsiktig gjeld
 • Kortsiktig gjeld
 • Lån
 • Vurdering av lånesøknaden
 • Finans og finansiering
 • Investeringsavtale
 • Emisjon
 • Emisjonprosessen
 • Kapitalbehov
 • Investeringskalkyle
 • Likviditetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • Finansierings – og soliditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyse
 • Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
 • Kapitalkilder: – Potensielle investorer
 • Familie, venner og bekjente som investor
 • Business Angels (forretningsengler)
 • Crowdfunding (folkefinansiering)
 • Offentlige støtteordninger
 • Nøkkelmedarbeidere som investorer (aksjonærer)
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • Forberedelse til investorpresentasjonen
 • Investorpresentasjonen (kontakt- og presentasjonsfasen)
 • Forhandlingsfasen med investoren(e)
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor
 • Aksjonæravtale
 • Emisjon spiralen: – Etappefinansiering av selskapet
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Partnerfasen til entreprenørenEtableringsfasen til selskapet >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan – formål & funksjon
 • Forretningsplan – den akademiske tilnærmingen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjonens suksessfaktorer

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forretningsideen må kobles til et lønnsomt markedKunnskapsdrevet innovasjon >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • 9 suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Forretningside
 • Forretningsideen må ha en lønnsom forretningsmodell
 • Forretningsideen må kobles til et lønnsomt marked
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Kunnskapsdrevet innovasjon
 • Teknologidrevet innovasjon (teknologideterminisme)
 • Ledelse og motivasjon – to viktige rammebetingelser for innovasjon
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.