agenturer.no

Kapitaliseringsfasen tar for seg hvordan du skal skaffe pengene som trengs for å realisere forretningsideen og forretningsplanen. Kapitaliseringsfasen står dermed sentralt i planleggingsfasen før selskapet etableres.

Hvor blir det av alle ideene?

Etter at man har brukt masse tid på forretningsplanen, utvikling av prototypen og det ferdige produktet, er neste store utfordring for de fleste grundere å skaffe startkapitalen som trengs for å realisere forretningsplanen. Her stopper dessverre majoriteten av nye forretningsideer idag. 

Kun 1 av 10 bedriftsider blir gjennomført og når driftsfasen. Resten stopper fordi grunderen ikke klarer å finansiere ideen sin.

Hvor blir det av ideene?

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg