Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et anbud?

Et anbud er:

“et bindende tilbud om å utføre et arbeid, levere en tjeneste eller varer på bestemte betingelser angitt av den som skal ha tjenesten eller leveransen utført”.

Hensikten med anbud er å få arbeidet eller tjenesten utført til billigste pris eller på beste vilkår. I noen tilfeller går anbudet til den som byr lavest, i andre tilfeller brukes bestanbudsprinsippet hvor pris, tidspunkt og kvalitet sammenveies.

Betingelsene er vanligvis skriftlige spesifikasjoner, og anbudet kan gjelde pris, leveringstidspunkt og kvalitetskrav. Anbud avgis vanligvis på grunnlag av en anbudsinnbydelse med et tilhørende anbudsgrunnlag.

Anbud kan være muntlige, men i praksis vil de nesten alltid være skriftlige. Utbyderen vil alltid sette en anbudsfrist, og denne må overholdes sammen med en del formelle krav for at anbudet skal være gyldig og kunne vurderes av utbyderen.


Offentlige anskaffelser

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss