Viderekommende salgsopplæring og -trening

Viderekommende salgsopplæring og -trening
Bilde: unsplash.com

Hva er viderekommende salgsopplæring og trening?

En selger blir aldri ferdig utlært. Det er alltid noe de kan lære og trene på for å forbedre sine salgspresentasjoner og -resultater. Dette kaller vi for videregående opplæring og trening. For å sikre at salgsresultatene stadig blir bedre bør salgorganisasjonen ha et definert opplæringsprogram for videreopplæring og trening av sine selgere.

Hva er formålet?

Mens grunnopplæringen tar sikte på å gi nye selgere den grunnleggende kunnskapen og ferdighetene de trenger for å kunne tiltre salgsjobben, tar videreopplæringen av selgerne sikte på å forbedre selgerne på de områdene de er svake på. Denne opplæringen og treningen må derfor tilpasses individuelt til den enkelte selger svake sier, i motsetning til grunnopplæringen som er felles for alle nye selgere.

Hva fokuserer vi på?

Siden salg går ut på å skape salgsresultater i tråd med selgerens salgsbudsjett er det primære formålet med den videregående opplæringen og treningen å øke den enkeltes salgsresultater.

Ser vi på hvordan en “superselger” utfører sitt salgsarbeid sammenlignet med en gjennomsnittselger er det lett å se at de dyktige selgerne bruker mer tid på salgsaktiviteter enn gjennomsnittselgeren. De har mindre død tid, mindre reisetid og færre arbeidsoppgaver som stjeler tid fra praktisk salgsarbeid. Mange  etteropplæringsprogram legger derfor vekt på å trene salgsstaben til å jobbe mer effektivt og redusere tids- og ressursbruken som går med til ikke-salgsrelatert arbeid.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.