Domene og webhotell fra OnNet.no

Virksomheten bør ha en klar strategi for bruken av mobiltelefon i jobben, som støttes av et reglement som forteller hvordan mobiltelefonen skal brukes i jobben. Kun da er man sikret at alle ansatte forstår hva virksomheten ønsker å oppnå, hvordan den skal brukes på en effektiv måte og sikre at data ikke kommer på avveie.

Ikke kom med forbud mot mobiltelefon

1 av 2 ansatte sier de vil vurdere å bytte jobb hvis sjefen nekter dem å benytte egen mobiltelefon i jobben. Et forbud mot å bringe private mobiltelefon inn på arbeidsplassen må kun vurderes hvis det er en reell fare for avlyttning/spionasje eller fordi man kun kan bruke elektrisk utstyr som er eksplosjonssikkret på grunn av eksplosjonsfare.

Skal virksomheten kunne effektivisere sin organisasjon gjennom bruk av mobil teknologi, kan man ikke ha et forbud mot å bringe private mobiltelefoner på jobben. Mobilen er dessuten blitt en så viktig del av folks hverdag, at de er helt avhengig av den – også på jobb (i tilfelle krise, sykt barn e.l,).

Sett opp et klart reglement for bruken av privat mobiltelefon på jobben for å unngå at mobilbruken går utover jobben de er satt til å gjøre. Formuler f.eks. en setning som sier at private samtaler kun skal tas i pauser, med mindre det er snakk om en kort og viktig samtale som kan gjøres uten at dette forstyrrer eller går ut over jobben eller arbeidsmiljøet.

Gi de ansatte en «firmatelefon»

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.