Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 22 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 6 av 10 artikler om Produktutvikling
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mens målet i idè- og konseptgenereringfasen er å få frem flest mulig muligheter, problemer og ideer, er hensikten med ide vurderingen å redusere antallet.

Å bestemme seg for hvilken ide en skal gå videre med er imidlertid vanskelig, og krever at man vurderer behovet, risikoen, gjennomførbarheten, egne forutsetninger og gjennomfører ulike økonomiske analyser.

Før valget blir foretatt, bør man stille seg selv noen spørsmål omkring noen nøkkelområder. Her følger en sjekkliste:

1. Produktet

 • Hvilke fordeler har produktnyheten for kunden, sammenlignet med de produktene som allerede eksisterer mht. pris, funksjon, holdbarhet, utseende, fordeler ved bruk? Er den tids og arbeidsbesparende ?
 • Vil kundene sette pris på disse fordelene ?
 • Kan produktet lett kopieres av konkurrentene eller erstattes ved substitutt ?
 • Kan konseptet patent eller mønsterbeskyttes ?
 • Produktets levetid ?
 • Produktets risikoprofil ?

2. Markedet

 • Hvem er eller kan bli kunde ?
 • Hvor stort er totalmarkedet for denne type produkter, og hvordan vil det utvikles i tiden fremover ?
 • Hvor stor markedsandel kan du regne med å oppnå ?
 • Er markedet stabilt for denne type produkter ?
 • Hvilken konkurranse kan du regne med?
 • Egner produktet seg for eksport, og hvordan er markedsmulighetene der ?

3. Markedsføring og distribusjon

 • Kan vi bruke eksisterende distribusjonskanal for det nye produktet?
 • Hvor stor introduksjonsinnsats er nødvendig for å etablere produktet på markedet.
 • Hvilken erfaring har vi for markedsføring av produkter som dette ?

4. Utvikling av produktet

 • Har vi nødvendige ressurser når det gjelder ekspertise og utstyr ?
 • Lar de tekniske problemene løses til en rimelig kostnad ?
 • Hvor lang tid vil utviklingen av produktet ta ?

5. Produksjon

 • Har vi nødvendige produksjonskapasiteten ?
 • Har vi nødvendige ekspertisen for å kunne produsere produktet ?
 • Hvordan kan produksjonen av nyheten samordnes med den øvrige markedsføringen
 • Er det risiko for store problemer ved oppstart av produksjon ?
 • Hvilke investeringer må foretas for å kunne starte produksjonen ?

6. Produktets lønnsomhet

 • Hvilke kostnader medfører utvikling, produksjon og markedsføring
 • Hvilke salg og hvilke priser kan man oppnå ? Hvordan påvirkes fortjenesten på andre produkter ved lansering av nyheten ?
 • Hvilke avanser vil mellomleddet kreve og hvilke rabatter må gis ?

7. Økonomiske forhold

 • Har du de økonomiske ressursene, eller må du skaffe fremmedkapital ?
 • Skattemessige forhold, kapitalkostnader og avskrivning av produksjonsutstyr.
 • Hvordan blir din økonomiske situasjon hvis produktet mislykkes ?

Det finnes en rekke mer eller mindre gode metoder for evaluering av idèer og prosjekter. Imidlertid er det to faremomenter som går igjen i utsilingsprosessen: Det ene er at man kan være for restrektive eller konservativ og stoppe idèer som har muligheten for å bli vellykkede produkter. Det andre faremomentet er at man ikke stopper dårlige idèer på et tidelig stadium, men går for langt i prosessen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!Produktutvikling og konsept testing >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Du leser nå artikkelserien: Produktutvikling

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Produktutvikling og identifisering av forbedringsområderProduktutvikling og konsept testing >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)