Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Lysets makt

Lyset i lokalene, enten vi snakker om et showrom, butikk, restaurant, hotell eller kontoret, er en ekstrem viktig miljøfaktor i atmosfæren vi prøver å skape i et service- eller arbeidslokale. Det er ingen tilfeldighet at lyset i nattklubber er mykt og dempet, mens klasserom er godt opplyst. Lyset gjør det ikke bare mulig å se eller ikke se noe, men skaper også stemning, forventninger, fokus for vår oppmerksomhet og påvirker oss mentalt.

Viktigheten av belysningen til lokalene kan best illustreres ved å sammenligne servicemiljøet eller arbeidslokalene vi ønsker å skape med et teater og teaterstykke. Når teaterstykke starter slås lyset i lokalene av slik at det blir mørkt der vi sitter for å få oss til å fokusere på scenen og ingen andre steder. Samtidig som lyset i salen slås av slås lyset på scenen på ved å fokusere ulike lyskastere med ulike typer lys til ulike steder på scenen for å skape den atmosfæren og de forventningene regissøren ønsker å skape. Det samme gjør vi i Servicescape design. Her bruker vi belysningen for å skape den atmosfæren vi ønsker å skape i lokalene vi lyssetter. Lyset i en romantisk restaurant er gjerne litt dempet, mens det er kritthvit på et sykehus for å passe med brukernes forventninger, lysbehov og atmosfæren vi ønsker å skape.


Innendørs eller utendørs belysning

Start med å klargjøre om vi snakker om utendørs- eller innendørs belysning, da det er stor forskjell på hvilke forventninger, lysbehov og atmosfære vi ønsker å dekke og skape.

Belysning av et servicemiljø eller en arbeidsplass

Avklar deretter om det er et servicemiljø eller enn arbeidsplass som skal belyses, da forventningene til belysningen og lysbehovet er vesentlig forskjellig.

På en arbeidsplass er det arbeidernes behov for lys som teller. I et servicemiljø, f.eks. en restaurant, bar eller butikk, er det kundenes forventninger til lyssettingen og vårt ønske om å skape en bestemt atmosfære for kundene som er det viktigste evaluerings kriteriet.

Forventninger og behov

Når dette er avklart må brukernes behov for lys og forventninger til belysningen kartlegges for å skape en belysning som ikke bryter med deres behov og forventninger til belysningen. Dette gjelder enten brukerne er ansatte eller kunder som oppsøker et servicemiljø. 

At dette kartlegges er viktig, da det er stor forskjell på hvilke forventninger til belysningen en kunde har når de oppsøker et tannlegekontor enn en kino eller tivoli. Belysningene må oppfylle brukernes behov for belysning, samtidig som den er i tråd med brukernes forventninger til belysningen.

Atmosfære

Dernest må vi fokusere på hvilken atmosfære vi ønsker å skape gjennom belysningen. Ønsker du å skape et rolig og eksklusivt, luksus miljø i skranken til et 5-stjerners hotell velger vi en helt annen belysning enn vi ville ha valgt til en fastfood restaurant inne på et kjøpesenter. Belysningens funksjon er å bidra til den atmosfæren og visuelle profilen vi ønsker å skape i et servicemiljø eller på en arbeidsplass.

Her må vi tenke på hvordan vi kan belyse ulike deler av lokalene for å rette fokuset på ulike elementer i lokalet og bruke ulike lysfarger, i tillegg til hvit, for å skape det rette visuelle bilde og atmosfæren i lokalene. I dag finnes det enorme muligheter med å skape nye lysopplevelser ved bruk av LED og fiberoptisk lys som vi tidligere ikke hadde. Muligheter vi bør utnytte oss av når vi skal belyse våre lokaler.

Grunnbelysningen skal gi jevn belysning i rommet, mens effektbelysningen skal belyse elementene vi ønsker å fremheve og rette fokuset mot. Effektbelysningen kan være med på å skape dybde i rommet, og er mer stemningsskapende enn flat grunnbelysning fra taket.

Belysningen må planlegges

Belysningen på arbeidsplassen må planlegges nøye for å sikre ideelle forhold for øyne og skape den ønskede atmosfæren. Her må vi tenke på hvilken lysstyrke som er best egnet for å utføre et arbeid. Samtidig som vi må ta hensyn til alderen til dem som skal arbeide i rommet, da behovet for lys øker med alderen. Allerede som 40-åring trenger du nesten dobbelt så mye lys som en 20-åring, mens en person på 60 trenger fem ganger så mye lys som en på 20.

Lysstyrke

I en vanlig bolig bør lyset ikke overstige 3000 kelvin. En vanlig glødepære ligger som regel på rundt 2700, mens kontorbelysning gjerne ligger rundt 3000-4000. Hver her klar over at fargegjengivelsen varierer mye fra pære til pære så her gjelder det å være oppmerksom når pære valget skal tas.

Lyskilden

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss