Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I denne artikkelserien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelseteoriene, slik at du får en oversikt over den evolusjonære utviklingen av tenkningen rundt begrepene organisasjon og ledelse. 

Fra den klassiske læren til moderne ledelse

Helt siden begynnelsen av 1800-tallet er det blitt utviklet ledelseteorier som prøver å forklare hvordan en organisasjon bør organiseres og ledes. 

De eldste av disse teoriene kalles i dag den ”klassiske læren”. For å illustrere forskjellen mellom denne teorien og det vi idag kaller “moderne ledelse” kan best illustreres gjennom X- og Y-teorien til D. McGregor, fra Massachusetts Institute of Technology (“The Human Side of Entreprise, 1964″).

En teori som skiller mellom to typer mennesker; X- og Y-mennesker:

Innholdet i denne teorien vil jeg komme inn på i neste artikkel i denne artikkelserien for å gi deg en pekepinn på det rådende sort/hvitt synet på ledelse og ledelseteorier. 

Mens den “klassiske læren” ser på mennesket som maskiner som må behandles som en maskin (Teori X), ser “moderne ledelse” på mennesket som voksne mennesker som er i stand til å ta ansvar for sine egne handlinger (Teori Y). Overgangen fra å legge vekt på Teori X til Teori Y har vært en kvantesprang i måten å tenke lederskap på. Noe jeg vil komme inn på i resten av artiklene i dette kapittelet.


Fra transaksjonledelse til transformasjonledelse

Disse to motstridende ledelseteoriene, eller måter å se på medarbeiderne på, omtales idag gjerne som transaksjonledelse og transformasjonledelse, selv om dette ikke er en 100% korrekt bruk av begrepene. Forskjellen mellom dette motstridende synet på å se på lederskap på kommer jeg tilbake til etter tjennomgangen av X/Y-teorien i neste artikkel i denne artikkelserien.

Viktigere enn å diskutere definisjonforskjeller er det å få frem at alle som jobber med ledelse, enten de er teoretikere eller praktiserende ledere, er enig om en ting:

TRENDEN GÅR BORT FRA TEORI X OG TRANSAKSJONLEDELSES TENKNING, TIL FORDEL FOR TEORI Y OG TRANSFORMASJONLEDELSES TENKNING

Modellen under viser tidspunktet de ulike ledelseteoriene kom og er et godt utgangspunkt for å forstå den evolusjonære utviklingen av ledelseteoriene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss