Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

I denne artikkelserien går vi igjennom den historiske utviklingen av ledelseteoriene, slik at du får en oversikt over den evolusjonære utviklingen av tenkningen rundt begrepene organisasjon og ledelse. 

Fra den klassiske læren (transaksjonsledelse) til moderne ledelse (tranformasjonsledelse)

Siden begynnelsen av 1800-tallet er det blitt utviklet ledelseteorier som prøver å forklare hvordan en organisasjon bør organiseres og ledes. 

De eldste av disse teoriene kalles i dag den ”klassiske læren”.

For å illustrere forskjellen mellom denne teorien og det vi idag kaller “moderne ledelse” kan vi bruke X- og Y-teorien til D. McGregor (1964). En teori som skiller mellom to typer mennesker; X- og Y-mennesker:

Mens den “klassiske læren” ser på mennesket som maskiner som må behandles som en maskin (Teori X), ser “moderne ledelse” på mennesket som voksne mennesker som er i stand til å ta ansvar for sine egne handlinger (Teori Y). Overgangen fra å legge vekt på Teori X til Teori Y har vært en kvantesprang i måten å tenke lederskap på.

Disse to motstridende ledelseteoriene, eller måter å se på medarbeiderne på, omtales idag gjerne som transaksjonledelse og transformasjonledelse, selv om dette ikke er en 100% korrekt bruk av begrepene.

Modellen under viser den tidsmessige utviklingen av når de ulike ledelsesteoriene kom, og er et godt utgangspunkt for å forstå den evolusjonære utviklingen av ledelseteoriene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss