Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvor mange styremedlemmer trenger selskapet?

I aksjelovens § 6-1 heter det:

«Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer.».

I større bedrifter med en aksjekapital over 3 millioner må styret bestå av minst tre personer. Det samme gjelder for allmennaksjeselskaper

Ene-styre

Selv om det er mulig å ha et ene-styre i mindre aksjeselskaper, er dette ikke å anbefale. Alle trenger samtalepartnere å diskutere med, og som gjør at man får belyst saken fra forskjellige viktige og relevante vinkler før en beslutning tas.

Varamedlem

Har styret ett eller to medlemmer krever loven at det skal velges et varamedlem til styret. Varamedlemmets funksjon er å kunne tre inn i styret hvis et av styremedlemmene ikke har anledning til å delta på et styremøte.

Oddetall styre

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss