Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler om Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

    Denne artikkelen er del 1 av 10 artikler om Teknisk analyse

I denne artikkelserien vil du lære hva en teknisk analyse er, hva du bruker en teknisk analyse til og de vanligste formene for teknisk analyse.

Definisjon >> Teknisk analyse

Teknisk analyse går ut på:

å bruke tidligere kursbevegelser til å spå fremtiden, altså se på om historien gjentar seg.

Vi prøver med andre ord å forutsi fremtidig retning på priser (kurser) gjennom å studere historiske markedsdata, og da primært pris, volum og åpen interesse.


Hva er teknisk analyse?

Mens fundamental analyse retter seg inn mot et selskaps grunnleggende forutsetninger, styrer teknisk analyse langt unna disse og fokuserer mer på selskapets bevegelser i pris og volum.

I bunn og grunn baserer teknisk analyse seg på mer kortsiktig tilbud og etterspørsel med den hensikt å finne ut hvilken retning aksjen vil bevege seg i, med andre ord hvilken trend aksjen vil danne. Tekniske analytikere bruker eksempelvis tidligere prisnivåer for å prøve og forutse hvilken vei og hvor langt en aksje kan stige eller synke i pris. 

Tekniske analytikere tar ikke hensyn til om en aksje er underpriset, men baserer sin inngang på tidligere prisnivåer og hvordan tidligere informasjon om aksjens pris og volumsutvikling kan tilsi om aksjen vil stige eller synke i fremtiden.

Tradere som bruker teknisk analyse mener at aksjekursen i større grad bestemmes av psykologi enn av de mer fundamentale årsaker. Ved å se på pris- og volumdiagrammer, trender og matematiske indikatorer blir teknisk analyse brukt til å identifisere prismønstre og trender i markedet for å treffe handelsbeslutninger.

Denne informasjonen blir vanligvis vist i form av grafisk diagrammer som oppdateres i sanntid og som tolkes for å bestemme når man skal kjøpe og når man skal selge et bestemt instrument (f.eks. en aksje).

Teknisk analyse er ikke avhengig av at den underliggende verdien av et selskap blir gransket. Undersøkelse av pris og trender i kjøp og salg er den avgjørende faktoren.

Enkelt sagt kan man si at fundamental analyse gir deg en idé om hva aksjen er verdt, mens teknisk analyse gir deg en idé om hva naboene dine mener at den er verdt.

Den tekniske analysens forutsetninger

Teknisk analyse baserer seg på tre hovedpunkter:

 • Markedet får med seg alt – Mange fundamentale analytikere kritiserer tekniske analytikere for å kun ta hensyn til prisbevegelse og ikke de grunnleggende faktorene. Tekniske analytikere derimot mener at grunnleggende faktorer allerede er gjenspeilt i aksjeprisen og dermed fjerner de behovet for å analysere disse faktorene separat.
 • Prisen beveger seg i trender – Innenfor teknisk analyse antar man at prisen beveger seg i satte trender. I praksis betyr det at når en aksje først har startet å bevege seg i en bestemt retning, er det også mest sannsynlig at aksjen vil fortsette å bevege seg i denne trenden/retningen. De aller fleste tekniske strategier baserer seg på denne forutsetningen.
 • Historien har en tendens til å gjenta seg – Den siste viktige delen innenfor teknisk analyse er at historien har en tendens til å gjenta seg, hovedsaklig i form av prisbevegelse. Tekniske analytikere bruker blant annet diagrammønstre for å analysere markedet og forstå trender. Flere av disse mønstrene er over 100 år gamle, men fortsatt anses de for å være relevante siden de reflekterer mønstre i prisbevegelser som ofte gjentar seg selv.

Hvorfor blir teknisk analyse brukt?

Hovedargumentet for å bruke teknisk analyse som grunnlag for investeringene ligger i at all aktuell informasjon om aksjen fundamentale forutsetninger teoretisk sett skal ligge innbakt i dagens kurs. Hvis denne forutsetningen om at dagens kurs reflekterer all relevant informasjon, så er kursens reaksjon til enhver tid alt en investor trenger for å gjennomføre en handel. Teknisk analyse blir derfor ansett som det eneste verktøyet en investor trenger hvis du er en trader og ikke en investor. 

I teknisk analyse fokuserer investoren på faktorer knyttet til pris og handelsvolum i en aksje. Det grunnleggende prinsipp er at prisens bevegelse er en refleksjon av all relevant informasjon. Informasjon om et selskap og fundamentale regnskapstall anses å være inkludert i prisen bevegelse av en aksje. Videre anses det at prisene beveger seg i trender og at historiske markededsmønstre gjentar seg i fremtiden.

Fordeler med teknisk analyse

Tekniske analyser krever mye mindre data enn en fundamental analyse, noe som gjør teknikker mindre tid og ressurskrevende. Fra pris og volum informasjon kan en teknisk trader få all informasjonen han trenger.

Ettersom det fokuseres på å identifisere trender er det enklere å time når han skal legge inn en handel enklere ved bruk av en teknisk analyse enn ved en fundamental analyse. 

Ulemper med teknisk analyse

Teknisk analyse kan bli en selvoppfyllende profeti. Når mange investorer, som bruker lignende verktøy og følger de samme konseptene, lager tilbud og etterspørsel, kan dette føre til at prisene beveger seg i den forutsagte retningen.

Du leser nå artikkelserien: Analyseteknikker for eksterne arbeidsbetingelser

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
    Andre artikler i serien er: 
 • Interessentkart
 • PESTEL – analyse (analyse av makroomgivelsene)
 • Markedskart (målgruppekart)
 • Segmentanalyse
 • Cluster-analyse
 • END -USE analyse (kvantitative prognosemetode)
 • Merkekjennskap og kjennskappyramiden
 • Merkepyramiden
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Teknisk analyse
 • Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Dow – Teori >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse
 • Dow – Teori
 • Trend
 • Diagrammer
 • Støtte og motstand
 • Kontinuitetsmønstre
 • Matematiske handelsindikatorer
 • Fibonacci-analyse og Elliott-bølgeteori
 • Formasjoner
 • Volum og volumanalyse